Search

Issue
Title
Authors
Chronic obstruction of the stomach as a result of congenital malformation in a child of 1 year 10 months. Case report
Schneider I.S., Tsap N.A., Gaydysheva E.V., Timoshinov M.Y., Ekimov M.N., Smirnova S.E.
Technologies for stimulation of the reparative processes in children with knee osteochondritis dissecans: A review
Pligina E.G., Kerimova L.G., Burkin I.A., Kovalyunas I.S.
Effectiveness of urethral endosphincteroplasty in children with urinary incontinence, myelodysplasia, and epispadias
Demidov A.A., Mlynchik E.V.
Methods of local anesthesia in postoperative anesthesia of oncosurgical operations on the nasopharynx in children
Korobova L.S., Matinyan N.V., Merkulov O.A., Korolev V. ., Lazarev V.V., Ovchar T.A., Akimov V.P., Kovaleva E. .
Intraoperative methods for assessing blood loss: A review
Mezhevikina V.M., Lazarev V.V., Zhirkova Y.V.
A rare variant of obstruction of the pyeloureteral segment of the lower half in a child with doubling of the upper urinary tract: Сase report
Sizonov V.V., Shidaev A.K., Kagantsov I.M., Kondrateva E.A.
One-stage transcrotal orchidopexy in bilateral inguinal cryptorchidism in children
Akramov N.R., Khaertdinov E.I., Pospelov M.S., Rakhmatullaev A.A., Isroilov A.A.
Pneumothorax in newborns with multisystem inflammatory syndrome associated with COVID-19: a case reports
Shangareeva R.K., Absalyamova N.T., Fedorova R.R., Tikhonova I.V., Mukhamedova R.K., Alibaev A.K., Minibaeva G.I.
Intravenous infusion of lidocaine as a component of multimodal analgesia in children under one year of age after cardiac surgery
Shcheglova K.T., Makogonchuk N.E., Chuprov M.P., Magilevets A.I., Bazylev V.V.
External genital injuries in girls
Pavlenko N.I., Pisklakov A.V., Chuyan I.I.
Efficiency of 3D imaging in children with abdominal echinococcosis
Minaev S.V., Gerasimenko I.N., Bykov N.I., Grigorova A.N., Timofeev S. ., Doronin F.V., Rubanova M.F., Mischvelov A.E.
Criteria for choosing antibiotic therapy for surgical sepsis in children
Satvaldieva E.A., Fayziev O.Y., Ashurova G.Z., Shakarova M.U., Ismailova M.U.
Difficulty in diagnosing and treating a child with multisystem inflammatory syndrome: a Case report
Tulokhonova J.S., Obarchuk O.G., Averina I.A.
Efficiency of intravenous infusion of ketamine and lidocaine as part of multimodal analgesia in the postoperative period in children
Bazylev V.V., Shcheglova K.T., Chuprov M.P., Magilevets A.I.
Congenital portosystemic shunts: surgical treatment experience
Stepanov A.E., Sukhov M.N., Vasilyev K.G., Polyaev Y.A., Garbuzov R.V., Golenishchev A.I., Ashmanov K.Y., Lyvina I.P., Demushkina A.A., Tereshina A.A.
Dynamics of the testicle volume after scrotal and trans-inguinal orchiopexy in children aged 6–18 months
Kogan M.I., Makarov A.G., Sizonov V.V.
Spontaneous biliary perforation in a child: case report and review
Pavlushin P.M., Porshennikov I.A., Pavlik V.N., Tsyganok V.N., Gramzin A.V.
The shape of the kidney pelvis in the fetus with hydronephrosis grade III as a predictor of surgical treatment in postnatal period
Bondarenko S.G., Agzamkhodjaev S.T., Boyko A.V., Kuzovleva G.I.
Congenital hyperinsulinism: the significance of visual evaluation of positron emission tomography and the role of the surgeon in determining the limits of pancreatic resection
Sukhotskaya A.A., Bairov V.G., Mitrofanova L.B., Perminova A.A., Rijkova D.V., Nikitina I.L., Amidhonova S.A., Kagantsov I.M.
Organizational and clinical potential of the Federal Register of children with short bowel syndrome
Rozinov V.M., Ampar F.B., Samorokovskaya M.V., Isakov M.A.
Situs inversus totalis in combination with hiatal hernia and hereditary hemolytic anemia in a 4-year-old child: A case report
Sharipov A.M., Mukhiddinov N.D., Rahmatova R.A., Mazabshoev S.A.
Factors contributing to the late diagnosis of appendicitis in children: the results of a retrospective study
Yanitskaya M.Y., Kharkova O.A., Markov N.V., Zolotarev N.V.
Objectification of the treatment choice in children with isolated abdominal trauma, ruptured spleen
Anastasov A.G., Zubrilova E.G.
Transpharyngeal closed reduction displacement of the first cervical vertebra in children
Wan Z., Minasov T.B., Yakupova E.R., Ginoyan A.O., Saubanov R.A.
Surgical treatment of children with pilonidal cysts
Smirnov A.N., Golovanev M.A., Poverin G.V.
Atypically extended post-traumatic stricture of the bulbous urethra in a teenager: a Case report
Ladygina E.A., Nikolaev V.V., Demin N.V.
Non-invasive diagnostics of extrahepatic portal hypertension in children
Yuldashev R.Z., Aliev M.M., Shokhaydarov S.I., Tursunova D.B.
First experience of using a vacuum bell in the treatment of pectus excavatum in children
Shominova A.O., Mitupov Z.B., Razumovsky A.Y.
Postoperative complications in children with Crohn’s disease: an analysis of risk predictors
Shcherbakova O.V., Shumilov P.V.
Results of the Russian Symposium of Pediatric Surgeons “Esophageal Atresia”
Gorbachev O.S., Erokhina N.O., Shumikhin V.S.
Commentary on the article “Atypically extended post-traumatic stricture of the bulbous urethra a teenager”
Rudin Y.E.
Vancouver Scar Scale for Assessing the Long-term Cosmetic results of surgical treatment of children with deep neck burns
Gnipov P.A., Baindurashvili A.G., Brazol M.A.
Prediction Model for Contralateral Hip Dislocation in Cerebral Palsy Patients with Unilateral Hip Dislocation: A Scoring System to Guide Decision Making
Tangadulrat P., Adulkasem N., Suganjanasate K., Wongcharoenwatana J., Ariyawatkul T., Eamsobhana P., Chotigavanichaya C.
Application of the PedsQL 4.0 questionnaire in assessing the quality of life of children with defecation disorders after surgical treatment of congenital malformations
Korolev G.A., Pimenova E.S., Morozov D.A.
Minimally invasive treatment of pilonidal cysts in children: the Gips procedure
Stepanova N.M., Novozhilov V.A., Mochalov M.N., Zvonkov D.A., Voropaeva A.V., Petrov E.M., Moroz S.V., Khaltanova D.Y., Namkhanov V.V.
Anesthetic management of a repeatedly operated patient with extrahepatic portal hypertension: Сase report
Naleev A.A., Lazarev V.V., Linkova T.V., Tsypin L. .
Comparative analysis of one- and two-stage urethroplasty in the treatment of proximal hypospadias in children: flap or transplant?
Surov R.V., Kagantsov I.M., Shmyrov O.S., Sizonov V.V., Volkova A.A., Zadykyan R.S., Kulaev A.V., Lazishvili M.N., Velskaya J.I.
Microsurgical autotransplantation of the large omentum in a patient with Parry – Romberg syndrome: Case report
Bystrov A.V., Gassan T.A., Serebrennikova P.A., Myzin A.V.
First national manual on pediatric traumatology and its author N.G. Dam’e
Petlakh V.I.
Double-barreled enterostomy with compression anastomosis in newborns and infants
Ivanov S.D., Slizovskiy G.V., Shikunova Y.V., Pogorelko V.G., Balaganskiy D.A., Yushmanova A.B., Gunther V.E., Khodorenko V.N., Anikeev S.G.
Postoperative complications of laparoscopic cholecystectomy in children: two cases report
Karpova I.Y., Strizhenok D.S., Egorskaya L.E., Parshikov V.V., Egorskaya A.T.
Commentary on the article “Comparative analysis of the use of one-stage and two-stage urethroplasty in the treatment of children with proximal forms of hypospadias. Flap or graft?”
Rudin Y.E.
Superimposed high-frequency jet ventilation in children with oncohematological diseases and acute respiratory distress syndrome
Ivanashkin A.Y., Novichkova G.A., Lazarev V.V., Khamin I.G., Tsypin L.E., Spiridonova E.A., Maschan A.A.
PERSPEKTIVY IZUChENIYa KIShEChNOGO IZOFERMENTA ShchELOChNOY FOSFATAZY DLYa DIFFERENTsIAL'NOY DIAGNOSTIKI ABDOMINAL'NOY KhIRURGIChESKOY PATOLOGII
Chukarev V.S., Zhidovinov A.A., Kokhanov A.V.
NASh OPYT ENDOSKOPIChESKOY PUNKTsIONNOY GASTROSTOMII U DETEY
Tsyganok V.N., Gramzin A.V., Sokolov Y.V., Kolinko N.N., Koynov Y.Y., Krivosheenko N.V., Pavlushin P.M., Tratonin A.A.
MAL'ROTATsIYa KIShEChNIKA U DETEY, PEREZhIVShIKh PERIOD NOVOROZhDENNOSTI
Tsap N.A., Ogarkov I.P., Komarova S.Y., Eliseev A.S.
FAKTORY RISKA POSLEOPERATsIONNYKh OSLOZhNENIY U DETEY S BOLEZN'Yu KRONA
Shcherbakova O.V.
POSLEOPERATsIONNYE PROBLEMY U DETEY S ANOREKTAL'NYMI MAL'FORMATsIYaMI.ChTO, GDE, KOGDA ISKAT' I STOIT LI ChTO-TO DELAT'
Khvorostov I.N., Okulov E.A., Dotsenko A.V., Gusev A.A., Yatsyk S.P.
PRIMER REALIZATsII TELEMEDITsINSKOGO OTChETA DLYa PATsIENTA SO SPINA BIFIDAPO KORREKTIROVKE ABILITATsIONNYKh MEROPRIYaTIY S POMOShch'Yu PRILOZhENIYa SKIAATLAS
Shcheglov B.O., Sichinava Z.A.
SRAVNITEL'NAYa OTsENKA PLASTIKI KOSTNYKh DEFEKTOV U DETEY S DOBROKAChESTVENNYMI OPUKhOLYaMII OPUKhOLEPODOBNYMI ZABOLEVANIYaMI KOSTEY
Khapalova V.Y., Pupyshev N.N., Lapin A.A., Kurakina T.V., Borisov S.A.
SLUChAY USPEShNOGO LEChENIYa TYaZhELOGO PARAPRAKTITA VSLEDSTVIE MUKOZITA U REBENKA 11 LET
Shchapov N.F., Pykhteev D.A., Filyushkin Y.N., Gatsutsyn V.V., Elin L.M.
OSOBENNOSTI KLINIChESKOGO TEChENIYa GEMORROYa U DETEY
Khamraev A.Z., Saidkulov K.A.
Commentary on the article "Chronic obstruction of the stomach as a result of congenital malformation in a child of 1.10 months. Case report"
Sokolov Y.Y.
KhRONIChESKAYa NEPROKhODIMOST' ZhELUDKA KAK SLEDSTVIE VROZhDENNOGO POROKA RAZVITIYa
Shnayder I.S., Tsap N.A., Gaydysheva E.V., Timoshinov M.Y., Ekimov M.N., Smirnova S.E.
REZUL'TATY POVTORNOY KhIRURGIChESKOY KORREKTsII PRI POSLEOPERATsIONNYKh OSLOZhNENIYaKh ANOREKTAL'NYKh MAL'FORMATsIY U DETEY
Khamraev A.Z., Rakhmonov D.R., Khamroev U.A.
REZUL'TATY KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa PAKhOVYKh GRYZh U DETEY
Chukashov Y.S., Nazarova I.M., Khismatullin R.G., Munasipov R.N.
Delayed surgical treatment of children with exstrophy without approximation of the pubic bones, the use of displaced flaps and immobilization of the patient
Nikolaev V.V., Demin N.V., Ladygina E.A.
Glutamine solution in the parenteral nutrition for children with critical conditions
Erpuleva Y.V.
CONTROLLED MYOPLEGIA IN PEDIATRICS: EXISTING CLINICAL RECOMMENDATIONS AND REALITIES OF PRACTICE (Based on materials of professional Expert Boards of 2013-2014)
Lazarev V.V.
RECOMMENDATIONS FOR TREATMENT OF CHILDREN WITH CRANIOCEREBRAL TRAUMA
Semenova Z.B., Melnikov A.V., Savin I.A., Lekmanov A.U., Khachatryan V.A., Gorelyshev S.K.
REZUL'TATY RABOTY TsENTRA NEONATAL'NOY NEFROLOGII I DIALIZA
Fomenko S.A., Makulova A.I., Mashtak N.A., Tukobaev G.P., Toporkova A.O., Abaseeva T.Y.
DILATATsIYa PIShchEVODA POSLE EZOFAGOANASTOMOZA U DETEY S ATREZIEY PIShchEVODA
Tarasov A.Y., Savvina V.A.
OPYT LEChENIYa RUBTsOV PREPARATOM KARIPAIN SCAR
Salistyy P.V., Biktashev V.S., Saidgalin G.Z., Faiz'yanov A.A.
DIVERTIKUL MEKKELYa KAK PRIChINA INVAGINATsII KIShEChNIKA U DETEY
Petlakh V.I., Konovalov A.K., Belyaeva O.A., Konstantinova I.N.
VTORIChNYY PUZYRNO-MOChETOChNIKOVO-LOKhANOChNYY REFLYuKS U DETEY S NEYROGENNOY DISFUNKTsIEY MOChEVOGO PUZYRYa
Morozov V.I., Nuritdinov I.N., Baybikov R.S., Kharitonov E.L., Chebyshev A.N.
LAPAROSKOPIChESKIE ANASTOMOZYU PATsIENTOV S ATREZIYaMI KIShEChNIKA
Kozlov Y.A., Poloyan S.S.
DIVERTIKULYaRNOE UDVOENIE TOShchEY KIShKI V SOChETANII S NARUShENIEM ROTATsIII FIKSATsII KIShEChNIKA
Zolotarev N.V., Yanitskaya M.Y.
KRIOTERAPIYa I LAZEROTERAPIYa V LEChENII GEMANGIOM U DETEY
Dzheliev I.S., Khubulova D.A.
KLINIChESKIY SLUChAY OSLOZhNENNOGO RUBTsOVOGO STENOZA PIShchEVODA U REBENKA 1,5 LET
Bocharov R.V., Kolomyytseva M.A.
KhIRURGIChESKAYa TAKTIKA LEChENIYa DETEY S KISTOZNYMI OBRAZOVANIYaMI PODZhELUDOChNOY ZhELEZY
Akhmatov R.A., Sokolov Y.Y., Efremenkov A.N., Shapkina A.N., Kaufov M.K.
Treatment of a patient with COVID-19 and adverse premorbid background: A case report
Tulokhonova J.S., Obarchuk O.G., Averina I.A.
Short bowel syndrome in children: results of the conference
Rozinov V.M.
Aplasia of the superior vena cava and persistent superior left vena cava in a 3-year-old child: Case report
Lazarev V.V., Linkova T.V., Negoda P.M., Shutkova A.Y., Gorelikov S.V., Naleyev A.A., Polanskaya M.V., Bykov M.V.
Features of treatment in children with fractures of the distal metaphysis of the shin bones: cases report
Dorokhin A.I., Adrianova A.A., Khudik V.I., Sorokin D.S., Goryunov A.K.
Generalized tetanus in an 11-year-old boy: A case report
Kozlov A.A., Shevchuk I.V., Zavialov A.E., Emelyanov A.N.
Errors and сomplications in the treatment of children with anorectal malformations
Pimenova E.S., Tarasova D.S., Morozov D.D., Morozov D.A.
Anesthesia for surgery in a patient with Knist's dysplasia for severe scoliotic deformity
Smirnov I.V., Rojtberg G.E., Tsypin L.E., Lazarev V.V.
Social and economic aspects of treatment of the children with short bowel syndrome
Khasanov R.R., Gumerov A.A., Wessel L.M.
Tubular subtotal form of the small intestinal doublication
Pisklakov A.V., Fedorov D.A., Moroz S.V., Ponomarev V.I., Lysov A.V., Lubavina A.E.
DIFFICULTIES IN DIAGNOSING A FOREIGN BODY IN THE GASTROINTESTINAL TRACT (HYDROGEL) OF A 10-MONTH-OLD CHILD
Shangareeva R.K., Mirasov A.A., Zaynullin R.R., Soldatov P.Y., Valeeva G.R.
TREATMENT AND MEDICAL REHABILITATION IN CHILDREN WITH A HYPERACTIVE BLADDER
Novikova E.V.
SURGICAL TREATMENT OF A CHILD WITH DEEP BURN OF THE FACE
Rybchenok V.V., Starostin O.I., Trusov A.V., Shcherbakova M.A., Stepanovich V.V., Fomina M.G.
PROPOFOL-INDUCED METABOLIC DISTRESS SYNDROME
Lazarev V.V., Daryin S.A., Brusov G.P., Tsypin L.E., Popova T.G.
EPIDEMIOLOGY OF ACUTE INTOXICATION IN CHILDREN FROM THE TOMSK REGION
Bocharov R.V., Varlamov K.G., Andreev A.N., Shchegolev V.E., Gaifullin R.R., Munkin V.A., Semchenko E.A.
RUSSIAN REGISTER OF CHILDREN WITH SHORT BOWEL SYNDROM
Rosinov M.V., Chubarova A.I., Erpuleva Y.V., Averianova U.V., Demura S.A., Kosov D.A.
ESTIMATING THE FUNCTIONAL STATE OF THE HIP JOINT AND LIFE QUALITY AFTER SURGICAL TREATMENT OF LEGG-CALVE-PERTHES DISEASE
Golovkin S.I., Shabaldin N.A., Titov F.V., Krasavin G.N., Bakovsky V.B., Gibadullin D.G.
THE CAUSES OF THE SHORT BOWEL SYNDROME
Khasanov R.R., Gumerov A.A., Vessel L.M.
THE FIRST EXPERIENCE OF XENON ANESTHESIA IN PATIENTS WITH INFANTILE CEREBRAL PALSY
Аdkina E.A., Lazarev V.V., Batysheva T.T., Diordiev A.V., Yakovleva E.S., Shagurin R.V.
USAGE OF SELECTIVE β1-BLOCKER ATENOLOL IN CHILDREN WITH A SEVERE BURN TRAUMA
Azovsky D.K., Lekmanov A.U., Pilyutik S.F.
RECONSTRUCTION OF FACIAL DEFECTS WITH FULL-THICKNESS SKIN AUTOGRAFTS IN CHILDREN
Bogdanov S.B., Babichev R.G.
THE POTENTIAL OF ULTRASOUND TECHNOLOGIES IN SURGICAL TREATMENT IN CHILDREN WITH SOFT TISSUE DEFECTS
Budkevich L.I., Mirzoyan G.V., Rozinov V.M.
EFFECTIVENESS OF AUTOPLASMA IN COMBINED THERAPY OF CHILDREN WITH PATHOLOGY KNEE CARTILAGE
Pligina E.G., Soloshenko M.V., Kolyagin D.V.
FILM COATINGS IN TREATING CHILDREN WITH BURNS TO THE SKIN
Soshkina V.V., Astamirova T.S.
EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF GUNSHOT INJURIES OF THE CHEST IN CHILDREN
Dzheliev I.S., Esenov K.T., Popovich V.S., Lolaeva B.M., Macoev V.O., Burnatseva M.M.
LIVER INJURIES IN CHILDREN
Grigovich I.N., Derbenyov V.V., Leukhin M.V., Pyattoev Y.G., Savchuk O.B., Trifonov A.V., Khusu E.P.
ПОВТОРНЫЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ
, , , , ,
MODERN TECHNOLOGIES OF ENTERAL NUTRITION IN CRITICALLY ILL CHILDREN
Erpuleva Y.V., Lekmanov A.U., Gribakin S.G., Ryzhov E.A., Tabackina T.E.
AS TO WHETHER THE EXPECTANT MANAGEMENT HEMANGIOMAS OUTDOOR LOCATION IN CHILDREN?
Belyaev M.K., Fedorov K.K.
ETAPNYY PODKhOD K OPERATIVNOMU LEChENIYu PILONIDAL'NOY BOLEZNI PRI PERVIChNOM OBRAShchENII I RETsIDIVE
Fedorov A.K., Vednik G.A., Pykhteev D.A., Elin L.M., Prokof'ev M.V., Gatsutsyn V.V., Makkaeva Z.M., Podgornyy A.N., Tsapkin A.E., Eremin D.B., Ganiev S.A., Molotov R.S.
VROZhDENNYY GIPERINSULINIZM. ROL' KhIRURGAV OPREDELENII GRANITs REZEKTsII PODZhELUDOChNOY ZhELEZY
Sukhotskaya A.A., Bairov V.G., Amidkhonova S.A., Kagantsov I.M.
1 - 100 of 355 Items 1 2 3 4 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies