Browse Title Index

Issue Title File
Vol 6, No 4 (2016) EFFICACY OF LAPAROSCOPIC TECHNIQUES IN CHILDREN WITH DIVERTICULUM OF MECKEL PDF
(Rus)
Korovin S.A., Dzyadchik A.V., Allakhverdiev I.S., Zykin A.P., Sokolov Y.Y.
Vol 11, No 4 (2021) Efficiency of 3D imaging in children with abdominal echinococcosis PDF
(Rus)
Minaev S.V., Gerasimenko I.N., Bykov N.I., Grigorova A.N., Timofeev S. ., Doronin F.V., Rubanova M.F., Mischvelov A.E.
Vol 12, No 3 (2022) Efficiency of intravenous infusion of ketamine and lidocaine as part of multimodal analgesia in the postoperative period in children PDF
(Rus)
Bazylev V.V., Shcheglova K.T., Chuprov M.P., Magilevets A.I.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement EKSTRATORAKAL'NAYa SEKVESTRATsIYa LEGKOGO - REDKIY POROK RAZVITIYa PDF
(Rus)
Patrikeeva T.V., Karavaeva S.A., Kotin A.N., Golubeva M.V.
Vol 4, No 4 (2014) EMBODIMENTS STAY MAGNETIC FOREIGN OBJECTS IN THE GASTRO-INTESTINAL TRACT OF CHILDREN PDF
(Rus)
Bocharov P.W., Karavaev A.V., Osipkin V.G., Pogorelko V.G., Yushmanova A.B.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement EMBOLIZATsIYa ARTERIOVENOZNYKh MAL'FORMATsIYKONEChNOSTEY S PRIMENENIEM KLEEVYKh KOMPOZITsIY U DETEY PDF
(Rus)
Komissarov M.I., Kupatadze D.D., Aleshin I.Y.
Vol 7, No 2 (2017) ENDOCHIRURGICAL TREATMENT OF CHILDREN WITH LYMPHANGOMAS OF RARE LOCALIZATION PDF
(Rus)
Bataev S.M., Afaunov M.V., Ignatyev R.O., Zurbaev N.T., Fedorov A.K., Bogdanov A.M., Molotov R.S., Ludikova M.Y., Oleynikova Y.V., Smirnova S.E.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement ENDOKhIRURGIYa V LIKVIDATsII KISTOZNYKh NOVOOBRAZOVANIY BRYuShNOY POLOSTI I ZABRYuShINNOGO PROSTRANSTVA U NOVOROZhDENNYKh I MLADENTsEV PDF
(Rus)
Chudakov V.B., Tsap N.A., Shibanova O.A., Shvalev F.M., Kleymenov E.N.
Vol 10, No 4 (2020) Endoscopic removal of metal foreign bodies by magnet: case report PDF
(Rus)
Petlakh V.I., Borovitsky V.A., Konovalov A.K., Strogova N.N.
Vol 10, No 2 (2020) Endoscopic technologies in treatment 7-month-old child with multiple laryngeal cysts PDF
(Rus)
Alkhasov A.B., Dyakonova E.Y., Lokhmatov M.M., Rusetsky Y.Y., Yatsyk S.P., Romanova E.A., Ratnikov S.A., Komina E.I.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement ENDOSKOPIChESKAYa DIAGNOSTIKA I LEChENIE STENOZOV PIShchEVODA U DETEY PDF
(Rus)
Kharitonova A.Y., Karaseva O.V., Shavrov A.A., Kapustin V.A.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement ENDOSKOPIChESKAYa KORREKTsIYa PUZYRNO-MOChETOChNIKOVOGO REFLYuKSA U DETEY I PROFILAKTIKA VOZMOZhNYKh OSLOZhNENIY PDF
(Rus)
Kovarskiy S.L., Menovshchikova L.B., Sklyarova T.A., Zakharov A.I., Nikolaev S.N., Tekotov A.N.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement ENDOSKOPIChESKOE LEChENIE RUBTsOVYKh SUZhENII PITsEVODA PDF
(Rus)
Tereshchenko O.A., Mazurova I.G., Pelipenko N.V., Shatov A.V., Poleev A.V., Vardosanidze S.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement ENDOSONOGRAFIYa PANKREATOBILIARNOY ZONY U DETEY. PERVYY OPYT PDF
(Rus)
Zykin A.P., Solodinina E.N., Fomicheva N.V., Efremenkov A.M., Sokolov Y.Y.
Vol 9, No 2 (2019) Endosurgical treatment of premature infants with inguinal hernias PDF
(Rus)
Kozlov Y.A., Krasnov P.A., Baradieva P.J., Zvonkov D.A., Ochirov C.B.
Vol 6, No 4 (2016) ENDOVASCULAR TRANSJUGULAR CLOSURE OF ARANTSIEVA FLOW VIA VASCULAR OCCLUDER PDF
(Rus)
Razumovsky A.Y., Galibin I.E., Feoktistova E.V., Smolyankin A.A., Tsygankov V.N., Gurevich A.I., Alkhasov A.B., Zadvernyuk A.S., Simakov M.V., Ushakov A.N.
Vol 8, No 2 (2018) ENS 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM "DEVELOPMENT OF THE ENTERIC NERVOUS SYSTEM: CELLS, SIGNALS, GENES AND THERAPY" 4/8/2018 – 4/11/2018, BOSTON, MA PDF
(Rus)
Khasanov R.R.
Vol 10, No 4 (2020) Enteric nervous system with chronic mesenteric ischemia: experimental study PDF
(Rus)
Pimenova E.S., Korchagina N.S., Korolev G.A., Zyuz′ko D.D., Saakyan M.S., Morozov D.A.
Vol 8, No 1 (2018) EPIDEMIOLOGY OF ACUTE INTOXICATION IN CHILDREN FROM THE TOMSK REGION PDF
(Rus)
Bocharov R.V., Varlamov K.G., Andreev A.N., Shchegolev V.E., Gaifullin R.R., Munkin V.A., Semchenko E.A.
Vol 7, No 2 (2017) EPIDEMIOLOGY OF ACUTE KIDNEY INJURY IN CHILDREN PDF
(Rus)
Kimura K., Kozlov Y.A.
Vol 7, No 1 (2017) EPIDEMIOLOGY OF AN ACUTE HEPATIC INJURY IN CHILDREN PDF
(Rus)
Muzurov A.L., Zverev D.V., Abaseeva T.Y., Generalova G.A., Pankratenko T.E., Emirova H.M., Orlova O.M., Kvaratskhelia M.V., Makulova A.I., Popa A.V.
Vol 5, No 2 (2015) EPIDURAL ANESTHESIA IN NEWBORNS AND INFNATS WITH SURGICAL DISEASES PDF
(Rus)
Sichkar S.Y., Afukov I.I.
Vol 10, No 2 (2020) Errors and сomplications in the treatment of children with anorectal malformations PDF
(Rus)
Pimenova E.S., Tarasova D.S., Morozov D.D., Morozov D.A.
Vol 7, No 1 (2017) ESOPHAGEAL ATRESIA AND GENETIC DISORDERS – A PEDIATRIC SURGEON’S OPINION PDF
(Rus)
Kozlov Y.A., Novozhilov V.A., Rasputin A.A.
Vol 10, No 3 (2020) Esophageal atresia — state of the art (review of literature on the PUBMED base) PDF
(Rus)
Rothenberg S., Kozlov Y.А.
Vol 10, No 3 (2020) Esophageal atresia: predicting outcomes and decreasing mortality PDF
(Rus)
Mukhametshin R.F., Toropov N.V., Kabdrakhmanova O.T.
Vol 4, No 1 (2014) ESOPHAGEAL VARICES SCLEROTHERAPY IN TREATING CHILDREN WITH PORTAL HYPERTENSION PDF
(Rus)
Tarakanov V.A., Poleev A.V., Tereshenko O.A., Starchenko V.M.
Vol 8, No 4 (2018) ESOPHAGOPLASTY WITH STOMACH OR COLON ESOPHAGOPLASTY IN CHILDREN? COMPARISON OF TREATMENT OUTCOMES PDF
(Rus)
Razumovsky A.Y., Alkhasov A.B., Bataev S.M., Chumakova G.Y., Zadvernyuk A.S.
Vol 7, No 1 (2017) ESSENTIAL SURGICAL CARE PROVIDED TO CHILDREN IN HOSPITALS FOR ADULTS PDF
(Rus)
Grigorovich I.N.
Vol 4, No 3 (2014) ESTIMATED EFFECTIVENESS OF USAGE OF MODERN SKIN EQUIVALENTS IN TREATMENT OF CHILDREN WITH DEEP BURNS PDF
(Rus)
Korolyova T.A., Budkevich L.I., Shurova L.V., Dolotova D.D.
Vol 8, No 2 (2018) ESTIMATING THE EFFECTIVENESS OF SURGICAL TREATMENT OF CHILDREN WITH THRYOID NEOPLASMS PDF
(Rus)
Grachev N.S., Vorozhtsov I.N., Babaskina N.V., Iaremenko Е.I.
Vol 7, No 2 (2017) ESTIMATING THE FUNCTIONAL STATE OF THE HIP JOINT AND LIFE QUALITY AFTER SURGICAL TREATMENT OF LEGG-CALVE-PERTHES DISEASE PDF
(Rus)
Golovkin S.I., Shabaldin N.A., Titov F.V., Krasavin G.N., Bakovsky V.B., Gibadullin D.G.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement ETAPNAYa PLASTIKA URETRY PO BRACKA S ISPOL'ZOVANIEM SLIZISTOY ShchEKI U DETEY S PROKSIMAL'NYMI FORMAMI GIPOSPADII PDF
(Rus)
Kozyrev G.V., Abdulkarimov G.A., Abdullaev F.K.
Vol 6, No 1 (2016) ETIOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY OF CHRONIC INTESTINAL PSEUDO-OBSTRUCTIVE SYNDROM IN CHILDREN. PART I. INTESTINAL MOTILITY PHYSIOLOGY PDF
(Rus)
Averyanova Y.V., Razumovsky A.Y., Stepanov A.E.
Vol 6, No 2 (2016) ETIOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY OF CHRONIC INTESTINAL SYNDROME OF PSEUDO-OBSTRUCTION IN CHILDREN Part II. Primary and secondary chronic syndrome of pseudo-obstruction in children and adults PDF
(Rus)
Averyanova Y.V., Razumovsky A.Y., Stepanov A.E.
Vol 5, No 2 (2015) EUROPEAN PAEDIATRIC SURGEONS' ASSOCIATION (EUPSA) XVI CONGRESS PDF
(Rus)
Article E.
Vol 5, No 1 (2015) EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF GUNSHOT INJURIES OF THE CHEST IN CHILDREN PDF
(Rus)
Dzheliev I.S., Esenov K.T., Popovich V.S., Lolaeva B.M., Macoev V.O., Burnatseva M.M.
Vol 4, No 1 (2014) EXPERIENCE IN TREATING CHILDREN WITH CHILOTHORAX AND HILOPERITONEUMOM (EXCHANGE OF EXPERIENCE) PDF
(Rus)
Razin M.P., Scobelev V.A., Pomelov S.A., Baturov M.A.
Vol 5, No 1 (2015) EXPERIENCE OF BESLAN: THE EFFICIENCY OF MEDICAL-EVACUATION SUPPORT OF CHILDREN PDF
(Rus)
Rozinov V.M., Petlakh V.I., Ivanov D.Y., Shabanov V.E.
Vol 9, No 4 (2019) Experience of laparoscopic drainage of posttraumatic intramural hematomas of duodenum in children PDF
(Rus)
Sokolov Y.Y., Stonogin S.V., Korovin S.A., Tumanyan G.T., Allakhverdiyev I.S., Shapkina A.N., Kaufov M.H.
Vol 7, No 4 (2017) EXPERIENCE WITH A FREE FULL-SICKNESS EXTENDED SKIN GRAFTS IN TREATMENT OF CHILDREN WITJ SKIN EXTENDED DEFECTS PDF
(Rus)
Rybchenok V.V., Trusov A.V., Tscherbakova М.A., Fomina M.G., Starostib О.I.
Vol 4, No 3 (2014) EXPERIENCE WITH GASTROSTOMY FOR CHILDREN IN CRITICAL CONDITIONS PDF
(Rus)
Ryzhov E.A., Erpulyova Y.V., Korsunsky A.A.
Vol 8, No 1 (2018) EXPERIENCE WITH TREATMENT OF A NEWBORN WITH CHYLOPERITONEUM PDF
(Rus)
Sudakova N.M., Osmanov I.M., Ostreykov I.F., Maykova I.D., Podkopaev V.N., Lagoshin G.N., Dovnar Y.N., Sokolov Y.Y.
Vol 9, No 1 (2019) EXPERIENCE WITH TREATMENT OF DENTIGEROUS CYSTS OF THE JAWS IN CHILDREN PDF
(Rus)
Slesareva O.A., Karpova I.Y.
Vol 7, No 1 (2017) EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF NEW METHODS OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF INTESTINAL INVAGINATION IN CHILDREN PDF
(Rus)
Izosimov A.N., Plechyov V.V., Gumerov A.A., Shakirov V.V.
Vol 12, No 1 (2022) Exploring new frontiers and innovative spaces: the 30th Congress of International Pediatric Endosurgery Group (IPEG) PDF
(Rus)
Kotlovsky A.M., Poddubny I.V., Kozlov Y.A., Guelfand M.A., Ponsky T.A.
Vol 12, No 1 (2022) External genital injuries in girls PDF
(Rus)
Pavlenko N.I., Pisklakov A.V., Chuyan I.I.
Vol 11, No 2 (2021) Extracorporeal detoxification for septic complications in children during the acute period of severe combined craniocerebral trauma PDF
(Rus)
Novikova T.A., Yeletskaya E.V., Ivanova T.F., Amchislavsky V.G.
Vol 9, No 2 (2019) Extracorporeal hemocorrection in treatment of meningococcal septic shock in children PDF
(Rus)
Serednyakov K.V., Lobzin Y.V.
Vol 11, No 3 (2021) Extrathoracic lung sequestration in newborns: cases report PDF
(Rus)
Patrikeeva T.V., Karavaeva S.A., Kotin A.N., Levadnev Y.V., Golubeva M.V., Simonova T.V.
Vol 11, No 2 (2021) Fatal bleeding in a 1.5-year-old child with aortoesophageal fistula: case report and review of the literature PDF
(Rus)
Bataev S.M., Magomedov Z.Z., Kibalnic D.V., Lello A.I., Akatiev A.S.
Vol 8, No 2 (2018) FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GASTRIC HORISTOMА IN CHILDREN PDF
(Rus)
Svarich V.G., Lisitsyn D.А., Kagantsov I.M., Perevozchikov Е.G., Islentiev R.N.
Vol 7, No 3 (2017) FEATURES OF OPERATIONAL TREATMENT OF CHILDREN WITH COMPLICATED NEPHROLYTHISIS PDF
(Rus)
Sultonov S.R., Makhmadjonov D.M., Boboev Z.A., Rakhmonov S.D.
Vol 10, No 4 (2020) Features of treatment in children with fractures of the distal metaphysis of the shin bones: cases report PDF
(Rus)
Dorokhin A.I., Adrianova A.A., Khudik V.I., Sorokin D.S., Goryunov A.K.
Vol 4, No 4 (2014) FEDERAL CLINICAL RECOMMENDATIONS «TREATMENT OF CHILDREN WITH THE SHORT BOWEL SYNDROME» PDF
(Rus)
Averyanova Y.V., Vessel L., Erpulyova Y.V., Nikolaev V.V., Stepanov A.E., Chubarova A.I., Schukin V.V., Khasanov R.R.
Vol 5, No 2 (2015) FILM COATINGS IN TREATING CHILDREN WITH BURNS TO THE SKIN PDF
(Rus)
Soshkina V.V., Astamirova T.S.
Vol 12, No 3 (2022) First experience of using a vacuum bell in the treatment of pectus excavatum in children PDF
(Rus)
Shominova A.O., Mitupov Z.B., Razumovsky A.Y.
Vol 12, No 2 (2022) First national manual on pediatric traumatology and its author N.G. Dam’e PDF
(Rus)
Petlakh V.I.
Vol 8, No 3 (2018) FOCAL NODULAR HYPERPLASIA OF THE LIVER IN A CHILD OF 13 YEARS PDF
(Rus)
Bataev S.M., Musaev G.H., Zurbaev N.T., Molotov R.S., Grushickaya E.V.
Vol 6, No 1 (2016) FOKER PROCEDURE - STRATEGY OF INDUCTION OF THE ESOPHAGEAL GROWTH BY TRACTION PDF
(Rus)
Foker J., Kozlov Y.A.
Vol 8, No 4 (2018) FOR THE 60TH ANNIVERSARY OF VLADIMIR ALEKSANDROVICH. PDF
(Rus)
Editorial a.
Vol 7, No 4 (2017) FOREIGN BODIES IN THE GASTRO-INTESTINAL TRACT OF CHILDREN PDF
(Rus)
Babich I.I., Bagnovsky I.О.
Vol 6, No 1 (2016) FUNCTION OF THE KIDNEY TRANSPLANT AT CHILDREN IN THE EARLY AND LATE POSTOPERATIVE PERIODS PDF
(Rus)
Morozov Y.A., Marchenko T.V., Goncharova A.V., Doletskaya L.G.
Vol 5, No 3 (2015) FUNCTIONALLY STABLE OSTEOSYNTHESIS IN FOREARM SHAFT FRACTURES IN CHILDREN PDF
(Rus)
Petrov M.A., Shlyapnikova N.S.
Vol 10, No 1 (2020) Gastric duplication cyst with localization in the pancreas in children PDF
(Rus)
Sokolov Y.Y., Efremenkov A.M., Zykin A.P., Tumanova E.L., Omarova Z.R., Antonov D.V., Akhmatov R.A.
Vol 10, No 3 (2020) Gastroenteroanastomosis using NOTES-technologies — results of an experimental study PDF
(Rus)
Smirnov A.А., Chernov A.V., Kargabaeva A.B., Konkina N.V., Baranova N.A., Rasputin A.A., Ochirov C.B., Cheremnov V.S., Kozlov Y.A.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement GEMODINAMIChESKIE IZMENENIYa V GONADAKh POSLE PAKhOVOGO GRYZhESEChENIYa U MAL'ChIKOV PDF
(Rus)
Stolyar A.V., Aksel'rov M.A.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement GEMORROY U DETEY PDF
(Rus)
Stepanova N.M., Petrov E.M., Novozhilov V.A.
Vol 11, No 1 (2021) Generalized tetanus in an 11-year-old boy: A case report PDF
(Rus)
Kozlov A.A., Shevchuk I.V., Zavialov A.E., Emelyanov A.N.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement GERMINOGENNO-KLETOChNYE OPUKhOLI BRYuShNOY POLOSTI I ZABRYuShINNOGO PROSTRANSTVA U NOVOROZhDENNYKh PDF
(Rus)
Gopienko M.A., Karavaeva S.A., Belogurova M.B., Popova E.B., Levadnev Y.V.
Vol 11, No 1 (2021) Giant urinoma in a newborn boy with a posterior urethral valve: A сase report and review PDF
(Rus)
Kagantsov I.M., Zadykyan S.S., Zadykyan R.S., Svarich V.G., Bairov V.G., Sukhotskaya A.A.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement GIDBRIDNYY PODKhOD K OPERATIVNOMU LEChENIYu OVARIAL'NYKh KIST U DETEY RANNEGO VOZRASTA PDF
(Rus)
Baradieva P.Z., Kozlov Y.A., Novozhilov V.A., Rasputin A.A., Syrkin N.V., Podkamenev A.V., Yurkov P.S., Solov'ev A.A., Radikevich O.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement GINEKOLOGIChESKIE PRIChINY OSTROY ABDOMINAL'NOY BOLI U DETEY PDF
(Rus)
Pavlenko N.I., Pisklakov A.V.
Vol 8, No 3 (2018) GLUTAMINE SOLUTION IN PARENTERAL NUTRITION IN PATIENTS WITH SURGICAL PATHOLOGY PDF
(Rus)
Erpuleva Y.W., Kucherov Y.I., Adleiba S.R.
Vol 11, No 4 (2021) Glutamine solution in the parenteral nutrition for children with critical conditions PDF
(Rus)
Erpuleva Y.V.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement GORMONAL'NAYa TERAPIYa V LEChENII DETEY S KhIMIChESKIMI OZhOGAMI PDF
(Rus)
Pelipenko N.V., Tarakanov V.A., Stryukovskiy A.E., Starchenko V.M., Nadgeriev V.M., Kolesnikov E.G., Poleev A.V., Esayan M.O., Lunyaka V.A.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement GRYZhA PUPOChNOGO KANATIKA U NOVOROZhDENNYKh DETEY PDF
(Rus)
Ashurbekov V.T., Madani T.
Vol 5, No 1 (2015) GUIDELINES FOR MONITORING OF PEDIATRIC PATIENTS DURING GENERAL ANESTHESIA AND INTENSIVE CARE THERAPY (PROJECT) PDF
(Rus)
Lekmanov A.U.
Vol 9, No 3 (2019) Halothane anesthesia in children: is it still relevant? PDF
(Rus)
Lazarev V.V.
Vol 4, No 2 (2014) HEMOSTASIS ON THE NONTRAUMATIC SUBDURAL HEMATOMAS AT CHILDREN PDF
(Rus)
Sultankulova G.T., Smagulova D.U., Turlekieva J.M.
Vol 8, No 4 (2018) HIRSCHSPRUNG’S DISEASE AND NEURONAL DYSPLASIA IN CHILDREN – DECISION TAKEN AT THE SYMPOSIUM OF RUSSIAN PEDIATRIC SURGEONS PDF
(Rus)
Morozov D.A., Pimenova E.S.
Vol 6, No 4 (2016) HISTORICAL CRONICLES OF INFUSION THERAPY OF BURN DAMAGES PDF
(Rus)
Azovsky D.A., Lekmanov A.U., Pilyutik S.F.
Vol 4, No 2 (2014) HISTORY OF CHILD SURGERY SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA) PDF
(Rus)
Article E.
Vol 4, No 3 (2014) HISTORY OF PAEDIATRIC SURGERY IN SARATOV PDF
(Rus)
Morozov D.A., Goremykin I.V., Gorodkov S.Y., Filippov Y.V.
Vol 5, No 3 (2015) HISTORY OF PEDIATRIC SURGERY IN SCIENTIFIC CENTER OF CHILDREN'S HEALTH PDF
(Rus)
Morozov D.A., Prudnikova T.A., Baranov K.N., Sharkov S.M., Zorkin S.N., Yatsyk S.P., Aleksandrov A.E., Zherdev K.V., Kucherov Y.I., Tarayan M.V., Rusetsky Y.Y., Tepaev R.F.
Vol 4, No 4 (2014) HISTORY OF PEDIATRIC SURGERY IN THE MURMANSK REGION PDF
(Rus)
Article E.
Vol 8, No 4 (2018) HISTORY OF VARICOCELE SURGERY PDF
(Rus)
Petrochenkov E.V., Rostovskaya V.V.
Vol 9, No 4 (2019) Hydrometrocolpos in a newborn PDF
(Rus)
Shidakov I.H., Kalniyazov B.M.
Vol 8, No 4 (2018) HYDROSURGICAL SANITATION OF THE PLEURAL CAVITY IN A CHILD WITH PLEURAL EMPYEMA AGAINST THE BACKGROUND OF SEVERE ORGANIC BRAIN DAMAGE PDF
(Rus)
Bataev S.M., Molotov R.S., Ignatiev R.O., Zurbaev N.T., Afaunov M.V.
Vol 4, No 4 (2014) IATROGENY IN PEDIATRIC SURGERY PDF
(Rus)
Doletsky S.Y.
Vol 11, No 3 (2021) Idiopathic omentum infarction in children — the law of "paired cases": cases report PDF
(Rus)
Shidakov I.H., Kalniyazov B.M., Urusova M.N.
Vol 6, No 1 (2016) IMMEDIATE AND LONG-TERM RESULTS OF THE TREATMENT OF INTESTINE MALROTATION IN CHILDREN PDF
(Rus)
Ergashev N.S., Sattarov J.B.
Vol 11, No 1 (2021) Impaired fertility and sexual function in patients with anorectal malformations PDF
(Rus)
Pimenova E.S., Korolev G.A., Romanova O.E.
Vol 6, No 3 (2016) IMPEDANSOMETRY IN THE ESTIMATION OF ANESTESIOLOGICAL RISK IN CHILDREN WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LYPHOMA PDF
(Rus)
Kurlykin A.V., Tseiltin G.Y., Spiridonova E.A.
Vol 11, No 1 (2021) In Memory of Aleksey L. Valov (25.06.1962–31.01.2021) PDF
(Rus)
Pokshubin A.B.
Vol 10, No 4 (2020) In memory of Almaz K. Ormantaev (19.06.1959–13.12.2020) PDF
(Rus)
Gorbachev O.S.
Vol 12, No 2 (2022) In memory of Anatoly A. Tarasov (July 8, 1945–September 20, 2021) PDF
(Rus)
Labuzov D.S.
Vol 11, No 4 (2021) In memory of Bela M. Lolaeva PDF
(Rus)
Dzheliev I.S.
Vol 11, No 1 (2021) In Memory of Evgeny B. Kotik (01.07.1950–07.01.2021) PDF
(Rus)
Gorbachev O.S.
Vol 12, No 2 (2022) In memory of Munavara G. Mavlyutova PDF
(Rus)
Sataev V.U.
201 - 300 of 1039 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies