Browse Title Index

Issue Title File
Vol 11, No 3S (2021): Supplement MUL'TISISTEMNYY COVID-ASSOTsIIROVANNYY VOSPALITEL'NYY SINDROM U DETEY V PRAKTIKE DETSKOGO KhIRURGA PDF
(Rus)
Chevzhik V.P., Arabskaya E.A.
Vol 7, No 1 (2017) MULTIPLE FOCAL LESIONS FOUND IN THE LIVER AND LUNGS OF PARASYTIC ETIOLOGY SIMULATING TUMOR METASTASES PDF
(Rus)
Shangareeva R.K., Makhonin V.B.
Vol 9, No 1 (2019) MULTIPLE TRAUMA STRUCTURING IN CHILDREN WITH ESTIMATION ACCORDING TO ISS SYSTEM AND CONCENTRATIONS OF S100B PROTEIN MARKERS AND CYSTATIN C PDF
(Rus)
Bakowski V.B., Gibadyllin D.G., Shabaldin N.A., Golovkin S.I., Utkin V.A.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement NABLYuDENIYa DETEY S PRIOBRETENNYMI VNUTRENNIMI MEZhKIShEChNYMI SVIShchAMI PDF
(Rus)
Solov'ev A.E., Kul'chitskiy O.A., Pritulo L.F., Oleynik A.V., Akmollaev D.S., Dzhemilov I.V.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement NASh OPYT KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa GIPOSPADII U DETEY PDF
(Rus)
Shamsiev Z.A., Shamsiev A.M., Daniyarov E.S., Yusupov S.A., Pulatov P.A.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement NASh OPYT KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa KIST KhOLEDOKhA PDF
(Rus)
Akhmedov Y.M., Mavlyanov S.K., Mavlyanov F.S., Akhmedov I.Y., Ganiev Z.A.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement NASh OPYT LEChENIYa ChREZ- I NADMYShchELKOVYKh PERELOMOV PLEChEVOY KOSTI U DETEY PDF
(Rus)
Gordienko I.I., Marfitsyn A.V.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement NASh OPYT LEChENIYa LIMFANGIOM BRYuShNOY POLOSTI U DETEY PDF
(Rus)
Alyautdinova D.A., Rozhdenkin E.A., Kireeva N.B.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement NASh OPYT PRIMENENIYa ENDOVIDEOKhIRURGII V LEChENII KIST OBShchEGO ZhELChNOGO PROTOKA U DETEY PDF
(Rus)
Dzhenalaev D.B., Mustafinov D.A., Mamlin O.A.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement NASh PERVYY OPYT PNEVMOVEZIKOSKOPIChESKOY URETROVEZIKOPLASTIKI PO KOENU PDF
(Rus)
Tratonin A.A., Pavlushin P.M., Kozhevnikov P.A., Gramzin A.V., Feofilov I.V., Chikinev Y.V.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement NAShA TAKTIKA V LEChENII UShchEMLENNYKh PAKhOVYKh GRYZh U DETEY PDF
(Rus)
Mavlyanov S.K., Mavlyanov F.S., Akhmedov Y.M., Ganiev Z.A.
Vol 5, No 1 (2015) Nataly A. Tsap: unniversary PDF
(Rus)
Article E.
Vol 6, No 2 (2016) NECROLOGUE PDF
(Rus)
Article E.
Vol 6, No 3 (2016) NECROLOGUE PDF
(Rus)
Article E.
Vol 6, No 4 (2016) NECROLOGUE PDF
(Rus)
.
Vol 7, No 3 (2017) NECROLOGUE PDF
(Rus)
Editorial a.
Vol 7, No 2 (2017) NECROLOGUE PDF
(Rus)
artical E.
Vol 9, No 1 (2019) NECROLOGUES PDF
(Rus)
Editorial a.
Vol 6, No 3 (2016) NECROTIZING ENTEROCOLITIS OF NEWBORNS - PRESSING ISSUES AND FACTORS PROGNOSTICATING TREATMENT OUTCOME PDF
(Rus)
Svirsky A.A., Sevkovsky I.A., Averin V.I., Marakhovsky K.Y., Makhlin A.M., Valek L.V., Silina E.V., Anisimova E.V., Ustinovich E.V., Poleschuk V.Y., Kachan A.A.
Vol 10, No 4 (2020) Necrotizing paraproctitis in a 5-year-old child: a case report PDF
(Rus)
Stepanova N.М., Rudenko N.Y., Dyukov A.A., Lee I.B.
Vol 8, No 3 (2018) NEGROLOGUES PDF
(Rus)
editorial A.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement NEOBKhODIMOST' KOMPLEKSNOY OSNAShchENNOSTI V OBESPEChENII EFFEKTIVNOGO LEChENIYa DETEY S MOChEKAMENNOY BOLEZN'Yu PDF
(Rus)
Simonyan G.V., Pavlov A.Y., Sabirzyanova Z.R., Miftyakhetdinova O.V., Sobolevskiy A.A., Starostina I.E.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement NEOTLOZhNYE MEROPRIYaTIYaPRI ABDOMINAL'NOY TRAVME U DETEY PDF
(Rus)
Shamsiev Z.A., Makhmudov Z.M., Boberov K.R., Isakov A.M., Shamsiev B.M.
Vol 5, No 2 (2015) NEUROENDOSCOPIC METHODS OF TREATMENT OF HYDROCEPHALUS AT THE RESEARCH CENTER OF PROVIDING MEDICAL AID TO CHILDREN PDF
(Rus)
Petraki V.L., Simernitsky B.P., Prityko A.G., Sharoev T.A., Asadov R.N., Petrov Y.A., Azamov D.D., Ishutin A.A., Klimchuk O.V., Prokopiev G.G., Petrova L.L., Slabuka N.V.
Vol 8, No 2 (2018) NEW TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF A CHILD WITH PLEURAL EMPYEMA AFTER SEVERE CATATRAUMA PDF
(Rus)
Bataev S.M., Chogovadze G.A., Molotov R.S., Afaunov M.V., Pilyutik S.F., Zurbaev N.Т., Ignatyev R.O., Fedorov A.K., Firsova M.V.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement NFP. PROIZVODNYE MYuLLEROVYKh PROTOKOV U REBENKA S MUZhSKIM STROENIEM NARUZhNYKh POLOVYKh ORGANOV PDF
(Rus)
Petrukhina Y.V., Kovarskiy S.L., Menovshchikova L.B., Zakharov A.I., Blokh S.P., Bebenina A.A., Sottaeva Z.Z., Tekotov A.N., Struyanskiy K.A., Betanov Z.V., Ageeva N.A., Sklyarova T.A.
Vol 9, No 4 (2019) Non-invasive APV in a child with the syndrome of central alveolar hypoventilation PDF
(Rus)
Gorshkov D.V., Novoseltsev D.V., Pritsan M.A., Petrova N.A., Kolbina N.Y., Shchekoldina M.S.
Vol 12, No 1 (2022) Non-invasive diagnostics of extrahepatic portal hypertension in children PDF
(Rus)
Yuldashev R.Z., Aliev M.M., Shokhaydarov S.I., Tursunova D.B.
Vol 6, No 3 (2016) NONPARASITIC SPLENIC CYSTS IN CHILDREN (ETIOLOGY, CLASSIFICATION, ORGAN PRESERVATION THERAPY) PDF
(Rus)
Belyaeva A.V., Polyaev Y.A., Rosinov V.M.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement NOVYE LAZERNYE APPARATY I VOZMOZhNOSTI IKh ISPOL'ZOVANI V DETSKOY KhIRURGII PDF
(Rus)
Minaev V.P.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement O VOZMOZhNOY PRIChINE ZhELChNOKAMENNOY BOLEZNI U DETEY PDF
(Rus)
Svarich V.G., Svarich V.A., Kagantsov I.M.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OB OKAZANII PERVOY MEDITsINSKOY POMOShchI DETYaM S OZhOGAMI PDF
(Rus)
Oborkina D.S., Budkevich L.I.
Vol 10, No 2 (2020) Obituary. Vladimir A. Fokin PDF
(Rus)
Rozinov V.М.
Vol 12, No 2 (2022) Objectification of the treatment choice in children with isolated abdominal trauma, ruptured spleen PDF
(Rus)
Anastasov A.G., Zubrilova E.G.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OKAZANIE KhIRURGIChESKOY POMOShchI DETYaM V USLOVIYaKh PANDEMII NOVOY KORONAVIRUSNOY INFEKTsII PDF
(Rus)
Baradulin A.A., Dobyshev V.V., Chevzhik V.P., Arabskaya E.A.
Vol 6, No 1 (2016) "OLD AND NEW" PROBLEMS OF INFUSION THERAPY FOR PATIENTS IN ACUTE PERIOD OF SEVERE BURNING INJURY PDF
(Rus)
Lekmanov A.U., Azovsky D.K., Pilyutik S.F.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OMENTIT - KAK OSLOZhNENIE OSTROGO APPENDITsITA U DETEY PDF
(Rus)
Ashurbekov V.T., Morzhen A.
Vol 8, No 4 (2018) ON THE 80TH ANNIVERSARY OF GALINA RUMIANTSEVA PDF
(Rus)
Editorial a.
Vol 8, No 4 (2018) ON THE 80TH ANNIVERSARY OF LEONID TSYPIN E. PDF
(Rus)
Editorial a.
Vol 8, No 1 (2018) ONE-LUNG VENTILATION DURING CHEST OPERATIONS IN CHILDREN WITH ONCOLOGICAL DISEASES PDF
(Rus)
Martynov L.A., Matinyan N.V., Sotnikov A.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OPASNOSTI I OSLOZhNENIYa ENDOSKOPIChESKOY KORREKTsII MEGAURETERA - VAZhNOST' VNEDRENIYa KLINIChESKIKh REKOMENDATsIY PDF
(Rus)
Sabirzyanova Z.R., Pavlov A.Y., Kazanskaya I.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OPERATIVNOE LEChENIE DETEY S PERIPROTEZNYMI PERELOMAMI DLINNYKh TRUBChATYKh KOSTEY PDF
(Rus)
Ivanov D.Y., Burkin I.A., Dzampaev A.Z.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OPERATIVNOE LEChENIE DIAFRAGMAL'NOY GRYZhI U DETEY STARShEGO VOZRASTA PDF
(Rus)
Tsap N.A., Nekrasova E.G., Mlikova T.V., Babin I.G., Borisov S.A.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OPERATIVNOE LEChENIE VROSShEGO NOGTYa U DETEY PDF
(Rus)
Ashurbekov V.T., Kaziev A.A.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OPREDELENIE POKAZANIY K MONOPORTOVOY KhOLETsISTEKTOMII U DETEY S ZhELChNOKAMENNOY BOLEZN'Yu PDF
(Rus)
Kokotalkin A.A., Aksel'rov M.A., Stolyar A.V.
Vol 7, No 2 (2017) OPTIMIZATION OF FEEDING IN CHILDREN WITH COLON AGANGLIOSIS RECEIVING A PROBIOTIC THERAPY PDF
(Rus)
Sytkov V.V., Poddubny I.V., Borovik T.E., Yatsyk S.P., Dyakonova E.Y., Kozlov M.Y., Malashenko A.S., Okulov E.A.
Vol 4, No 3 (2014) OPTIMIZATION OF MEDICAL AID PROVIDED TO DISABLED CHILDREN WITH DISTRUBANCES OF THE PELVIC ORGANS IN A MULTI-FIELD HOSPITAL PDF
(Rus)
Guseva N.B., Korsunsky A.A., Garibaldi O.A., Orekhova S.B., Zaikova N.M., Buyanova K.V., Akopyan E.A.
Vol 5, No 2 (2015) OPTIMIZATION OF PLASTICS URETHRAL IN TREATING CHILDREN WITH DISTAL HYPOSPADIAS AND SREDNESTVOLOVOY PDF
(Rus)
Rudin Y.E., Marinenko D.V.
Vol 6, No 2 (2016) OPTIMIZATION OF SURGICAL CORRECTION OF ESOPHAGEAL ATRESIA IN NEWBORNS PDF
(Rus)
Erhashev B.B., Eshkabilov S.D.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OPTIMIZATsIYa ARTROSKOPIChESKOGO VOSSTANOVLENIYa PEREDNEY KRESTOOBRAZNOY SVYaZKI U DETEYPODROSTKOVOGO VOZRASTA PDF
(Rus)
Avramenko V.V., Salikhov M.R., Kemkin V.V., Vasil'eva O.N.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OPTIMIZATsIYa METODOV RANNEY ODNOMOMENTNOY FEMINIZATsII U DEVOChEK S VROZhDENNOYDISFUNKTsIEY KORY NADPOChEChNIKOV PDF
(Rus)
Anikiev A.V., Brovin D.N., Kolodkina A.A., Volod'ko E.A., Okulov A.B.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OPTIMIZATsIYa TAKTIKI VEDENIYa BOL'NYKh DETEY S YaZVENNOY BOLEZN'Yu OSLOZhNENNYMI KROVOTEChENIYaMI PDF
(Rus)
Akilov K.A., Urmanov N.T., Asadov S.Y.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OPYT ENDOSKOPIChESKOGO OBSLEDOVANIYa DETEY S KhIMIChESKIMI OZhOGAMI PIShchEVODA PDF
(Rus)
Rukevich S.G., Karpova I.Y.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OPYT FORMIROVANIYa TONKOKIShEChNYKh REZERVUAROV U DETEY S SEMEYNYM ADENOMATOZOM TOLSTOY KIShKI PDF
(Rus)
Sulavko Y.P., Shcherbakova O.V., Ionov A.L., Luka V.A., Pichugina M.V.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OPYT KhIRURGIChESKIKh VMEShATEL'STV PRI KOL'TsEVIDNOY PODZhELUDOChNOY ZhELEZE U DETEY STARShEGO VOZRASTA PDF
(Rus)
Sokolov Y.Y., Efremenkov A.M., Shuvalov M.E., Utkina T.V., Mitrofanova I.K., Antonov D.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OPYT KhIRURGIChESKIKh VMEShATEL'STV U DETEY S SOLIDNOY PSEVDOPAPILLYaRNOY OPUKhOL'Yu PODZhELUDOChNOY ZhELEZY PDF
(Rus)
Akhmatov R.A., Efremenkov A.M., Egorov V.I., Kaufov M.K.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OPYT KOMBINIROVANNOGO ND:YAG/ER:YAG-LAZERNOGO VOZDEYSTVIYa NA YaZVENNUYu POVERKhNOST' OSLOZhNENNOY GEMANGIOMY U DETEY PDF
(Rus)
Nurmeev I.N., Mirolyubov L.M., Osipov D.V.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OPYT KORREKTsII PERSISTIRUYuShchEY KLOAKI U DETEY PDF
(Rus)
Novozhilov V.A., Stepanova N.M., Petrov E.M., Petrov Y.M.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OPYT LEChENIYa DETEY S ISPOL'ZOVANIEM PNEVMOVEZIKOSKOPIChESKOGO DOSTUPA PDF
(Rus)
Karpachev S.A., Zorkin S.N., Borisova S.A., Shakhnovskiy D.S., Uvarov B.N., Galuzinskaya A.T.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OPYT LEChENIYa DETEY S OBShIRNYMI LIMFATIChESKIMI I LIMFOVENOZNYMI MAL'FORMATsIYaMI GOLOVY, ShEI, SREDOSTENIYa PDF
(Rus)
Komelyagin D.Y., Petukhov A.V., Yamatina S.V., Khaspekov D.V., Dubin S.A., Vladimirov F.I., Blagikh O.E., Blagikh K.A., Gromova T.N., Ivanov A.V., Striga E.V., Strogonov I.A., Topol'nitskiy O.Z., Vafina K.Y., Pasechnikov A.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OPYT LEChENIYa DETEY S VOSPALITEL'NYMI MIOFIBROBLASTIChESKIMI OPUKhOLYaMI TORAKAL'NOY LOKALIZATsII PDF
(Rus)
Topilin O.G., Pikin O.V., Ryabov A.B., Abramyan M.A., Ayrapetyan M.I., Kurenkov I.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OPYT LEChENIYa DETEY S ZhELChNOKAMENNOY BOLEZN'Yu PDF
(Rus)
Karaseva O.V., Golikov D.E., Gorelik A.L., Timofeeva A.V., Ponina I.V., Batunina I.V., Mel'nikov I.A.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OPYT LEChENIYa FIBRO-ADIPOZNY VASKULYaRNOY ANOMALII U DETEY PDF
(Rus)
Narbutov A.G., Sukhov M.N., Serkov I.I., Lyvina I.P., Garbuzov R.V., Kletskaya I.S.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OPYT LEChENIYa GEMANGIOM REKTOSIGMOIDNOGO OTDELA TOLSTOY KIShKI U DETEY PDF
(Rus)
Karpova I.Y., Parshikov V.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OPYT LEChENIYa GRYZhI TREYTTsA U DETEY PDF
(Rus)
Ignat'ev E.M., Sviridov A.A., Sviridov A., Toma D.A., Godyatskiy A.G.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OPYT LEChENIYa I NOVYE PODKhODY V TERAPII LIMFATIChESKIKh MAL'FORMATsIY U DETEY PDF
(Rus)
Zykova M.A., Nurmeev I.N.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OPYT LEChENIYa POROKOV RAZVITIYa 1 PAL'TsA KISTI PDF
(Rus)
Alpatov V.N., Grabovskiy M.B.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OPYT LEChENIYa REBENKAS ARTERIOVENOZNOY MAL'FORMATsIEY GOLOVY PDF
(Rus)
Yamatina S.V., Komelyagin D.Y., Petukhov A.V., Petrushin A.V., Blagikh K.A., Strogonov I.A., Sholokhova N.A., Vafina K.Y., Rasstrigina I.M., Dubin S.A., Vladimirov F.I., Gromova T.N., Blagikh O.E., Striga E.V.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OPYT LEChENIYa TERATOM ShEI U NOVOROZhDENNYKh PDF
(Rus)
Gopienko M.A., Karavaeva S.A., Popova E.B., Belogurova M.B., Shats L.I., Levadnev Y.V.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OPYT LEChENIYa VENOZNOY MAL'FORMATsII URETRY U REBENKA 17 LET PDF
(Rus)
Demin N.V., Ladygina E.A.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OPYT POVTORNYKh I ETAPNYKh OPERATsIY PRI ANOREKTAL'NYKh ANOMALIYaKh U DETEY PDF
(Rus)
Khvorostov I.N., Okulov E.A., Gusev A.A., Ignat'ev R.O., Yatsyk S.P., Dotsenko A.V.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OPYT RANNEY KORREKTsII BESSVIShchEVYKh FORM ATREZII PIShchEVODA PDF
(Rus)
Tarakanov A.V., Klimenko A.N., Poleev A.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OPYT REKONSTRUKTIVNYKh OPERATsIY NA TRAKhEE U DETEY S ISPOL'ZOVANIEM EKSTRAKORPORAL'NOY MEMBRANNOY OKSIGENATsII PDF
(Rus)
Stepanenko N.S., Razumovskiy A.Y., Kulikova N.V.
Vol 12, No 1 (2022) Organizational and clinical potential of the Federal Register of children with short bowel syndrome PDF
(Rus)
Rozinov V.M., Ampar F.B., Samorokovskaya M.V., Isakov M.A.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement ORGANIZATsIONNYY I KLINIChESKIY POTENTsIAL REGISTRA PATsIENTOV S SINDROMOM KOROTKOY KIShKI PDF
(Rus)
Ampar F.B., Isakov M.A., Muzurova O.V., Samorokovskaya M.V., Shvets L.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement ORGANIZATsIYa KhIRURGIChESKOY POMOShchI DETYaMV KRASNODARSKOM KRAE. SOSTOYaNIE, PROBLEMY, PUTI REShENIYa PDF
(Rus)
Barova N.K., Tarakanov V.A., Gol'berg E.N., Kleshchenko E.I., Trembach A.V., Kalinichenko G.I.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement ORGANIZATsIYa PERINATAL'NOY POMOShchI V SVERDLOVSKOY OBLASTI PDF
(Rus)
Chudakov V.B.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement ORTOBIOLOGIYa V LEChENII DETEY S POVREZhDENIYaMII DEGENARATIVNYMI ZABOLEVANIYaMI KOLENNOGO SUSTAVA PDF
(Rus)
Pligina E.G., Burkin I.A., Kovalyunas I.S., Anokhin V.V.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OShIBKI I OSLOZhNENEIYa POSLE KORREKTsII ANOREKTAL'NYKh POROKOV U DETEY PDF
(Rus)
Khamraev A.Z., Rakhmonov D.B.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OSLOZhNENIYa DIVERTIKULA MEKKELYa U DETEY PDF
(Rus)
Ashurbekov V.T., Madani T.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OSLOZhNENIYa ENDOSKOPIChESKOGO METODA LEChENIYa URETEROTsELE U DETEY PDF
(Rus)
Kartashev V.N., Rumyantseva G.N., Dolinina M.V., Avrasin A.L., Burchenkova N.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OSLOZhNENIYa ENDOSKOPIChESKOY KORREKTsII PUZYRNO- MOChETOChNIKOVOGO REFLYuKSA PDF
(Rus)
Sobolevskiy A.A., Pavlov A.Y., Sabirzyanova Z.R., Miftyakhetdinova O.V., Simonyan G.V., Starostina I.E.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OSLOZhNENIYa LAPAROSKOPIChESKOY KORREKTsII GIDRONEFROZA U DETEY PDF
(Rus)
Zakharov A.I., Kovarskiy S.L., Tekotov A.N., Menovshchikova L.B., Sklyarova T.A., Sottaeva Z.Z., Petrukhina Y.V., Struyanskiy K.A., Ageeva N.A.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OSLOZhNENIYa LEChENIYa PATsIENTOV S ANOREKTAL'NYMI MAL'FORMATsIYaMI PDF
(Rus)
Pimenova E.S., Tarasova D.S., Morozov D.A.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OSOBENNOSTI DIAGNOSTIKI, DIFFERENTsIROVANNOGO PODKhODA V LEChENII DETEY RANNEGO VOZRASTA S REFLYuKS-STENOZOM URETEROVEZIKAL'NOGO SEGMENTA PDF
(Rus)
Levitskaya M.V., Shumikhin V.S., Gurevich A.I., Erokhina N.O.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OSOBENNOSTI DIAGNOSTIKI I KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa EPITELIAL'NOGO KOPChIKOVOGO KhODA U DETEY PDF
(Rus)
Pankratov I.D., Tarakanov V.A., Barova N.K., Stepkin M.A., Tereshchenko O.A., Klimenko A.N., Ubilava I.A., Kulish T.A.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OSOBENNOSTI FAKTOROV ETIOLOGII I PATOGENEZA U DETEY S NEKROTIZIRUYuShchIM ENTEROKOLITOM PDF
(Rus)
Zebrova T.A., Barskaya M.A., Khasyanzyanov A.K., Osipov N.L., Ustinova T.K.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OSOBENNOSTI KhIRURGIChESKOY TAKTIKI U NOVOROZhDENNYKh SO SPINNOMOZGOVYMI GRYZhAMI PDF
(Rus)
Bardeeva K.A., Mishkin V.V.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OSOBENNOSTI LEChENIYa TRAVMATIChESKIKh RAZRYVOV PODZhELUDOChNOY ZhELEZY U DETEY PDF
(Rus)
Babich I.I., Novoshinov G.V., Chepurnoy M.G., Sizonov V.V., Volkova L.P., Mel'nikov Y.N.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OSOBENNOSTI LEChENIYa TRAVMATIChESKIKh RAZRYVOV PODZhELUDOChNOY ZhELEZY U DETEY PDF
(Rus)
Babich I.I., Babich I.V., Novoshinov G.V., Chepurnoy M.G., Sizonov V.V., Volkova L.P., Mel'nikov Y.N., Mel'nikova S.R.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OSOBENNOSTI PROVEDENIYa LAZERNOY KORREKTsII KAPILLYaRNOY MAL'FORMATsII DETYaM S SINDROMOM ShTURGE-VEBERA PDF
(Rus)
Safin D.A., Romanov D.V.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OSOBENNOSTI TAKTIKI RANNEY DIAGNOSTIKII KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa BOLEZNI GIRShPRINGA U GRUDNYKh DETEY PDF
(Rus)
Khamroev U.A., Ergashev B.B.
Vol 4, No 4 (2014) OSSEOUS HETEROPLASTY WITH BIOCOMPATIBLE MATERIALS IN CHILDREN PDF
(Rus)
Fokhtin V.V., Kuznechikhin E.P., Kuzin A.S., Makhrov L.A.
Vol 10, No 4 (2020) Osteosarcoma of III metacarpal bone in a 13-year-old girl (case report) PDF
(Rus)
Savlaev K.F., Petrichenko A.V., Nishonov D.K., Ivanova N.M., Sharoev T.A.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OSTROE POVREZhDENIE POChEK DVUZSTORONNEY OBSTRUTsII VERKhNIKh MOChEVYKh PUTEY PDF
(Rus)
Tibilov A.Z., Kireeva N.B.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OTDALENNYE REZUL'TATY ENDOSKOPIChESKOGO LEChENIYa PERVIChNOGO OBSTRUKTIVNOGO MEGAURETERA U DETEY PDF
(Rus)
Timofeev A.D., Solov'ev A.A., Timofeev D.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OTDALENNYE REZUL'TATY LEChENIYa DETEY S BOLEZN'Yu PERTESA S ISPOL'ZOVANIEM LAZERNOY OSTEOPERFORATsII PDF
(Rus)
Neizvestnykh E.A., Noskov N.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OTDALENNYE REZUL'TATY LEChENIYa KIST KhOLEDOKhA U DETEY PDF
(Rus)
Babich I.I., Babich I.V., Novoshinov G.V., Sizonov V.V., Mel'nikova S.R., Mel'nikov Y.N.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement OTDALENNYE REZUL'TATY TRANSANAL'NYKh ENDOREKTAL'NYKh VMEShATEL'STV U DETEY S BOLEZN'Yu GIRShPRUNGA PDF
(Rus)
Kotin A.N., Karavaeva S.A., Kesaeva T.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement OTLIChIYa IZMENENIY VNUTRENNEGO SFINKTERA ZADNEGO PROKhODA U PATsIENTOV S RAZNYMI KLINIChESKIMI PROYaVLENIYaMI ANAL'NOY AKhALAZII: ZAPORAMI, ANAL'NYMI TREShchINAMI, GEMORROEM PDF
(Rus)
Kolesnikova N.G., Komissarov I.A., Kovalev F.S.
501 - 600 of 1039 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies