Search

Issue
Title
Authors
Congenital portosystemic shunts: surgical treatment experience
Stepanov A.E., Sukhov M.N., Vasilyev K.G., Polyaev Y.A., Garbuzov R.V., Golenishchev A.I., Ashmanov K.Y., Lyvina I.P., Demushkina A.A., Tereshina A.A.
First experience of using a vacuum bell in the treatment of pectus excavatum in children
Shominova A.O., Mitupov Z.B., Razumovsky A.Y.
Atypically extended post-traumatic stricture of the bulbous urethra in a teenager: a Case report
Ladygina E.A., Nikolaev V.V., Demin N.V.
Surgical treatment of children with pilonidal cysts
Smirnov A.N., Golovanev M.A., Poverin G.V.
Postoperative complications in children with Crohn’s disease: an analysis of risk predictors
Shcherbakova O.V., Shumilov P.V.
Commentary on the article “Atypically extended post-traumatic stricture of the bulbous urethra a teenager”
Rudin Y.E.
Minimally invasive treatment of pilonidal cysts in children: the Gips procedure
Stepanova N.M., Novozhilov V.A., Mochalov M.N., Zvonkov D.A., Voropaeva A.V., Petrov E.M., Moroz S.V., Khaltanova D.Y., Namkhanov V.V.
Commentary on the article “Comparative analysis of the use of one-stage and two-stage urethroplasty in the treatment of children with proximal forms of hypospadias. Flap or graft?”
Rudin Y.E.
POVTORNYE OPERATIVNYE VMEShATEL'STVA U DEVOChEK S OPUKhOLYaMI YaIChNIKOV
Chvanova A.V., Tuponogov S.N., Ognev S.I.
ETAPNOE OPERATIVNOE LEChENIE SVIShchEVOY FORMY ATREZII PRYaMOY KIShKI U PODROSTKOV
Tsap N.A., Shnayder I.S., Timoshinov M.Y., Smirnova S.E., Gaydysheva E.V.
SRAVNITEL'NAYa OTsENKA PLASTIKI KOSTNYKh DEFEKTOV U DETEY S DOBROKAChESTVENNYMI OPUKhOLYaMII OPUKhOLEPODOBNYMI ZABOLEVANIYaMI KOSTEY
Khapalova V.Y., Pupyshev N.N., Lapin A.A., Kurakina T.V., Borisov S.A.
REZUL'TATY POVTORNOY KhIRURGIChESKOY KORREKTsII PRI POSLEOPERATsIONNYKh OSLOZhNENIYaKh ANOREKTAL'NYKh MAL'FORMATsIY U DETEY
Khamraev A.Z., Rakhmonov D.R., Khamroev U.A.
BALLONNAYa DILATATsIYa STRIKTURY MOChETOChNIKA PRI PERVIChNOM MEGAURETERE U DETEY
Lebedev D.A., Osipov I.B., Sarychev S.A., Krasil'nikov D.E., Alekseeva L.A., Lifanova M.V., Solov'ev A.A.
Short bowel syndrome in children: results of the conference
Rozinov V.M.
THE ARTHUS – SHWARTZMAN REACTION COMPLICATED WITH AN EXTENSIVE NECROTIC PHLEGMON IN A NEWBORN WITH DIODENAL COMPRESSION
Katsupeev V.B., Rozin B.G., Astakhov R.E., Lysenko A.P., Karagezyan R.L., Dmitriev S.G., Chepurnoy M.G., Matveev O.L., Volovik K.G.
SHORT BOWEL SYNDROME IN CHILDREN
Sukhotnik I.G.
RARE REGIONAL FORMS OF ANORECTAL MALFORMATIONS IN GIRLS. DIAGNOSTICS AND TACTICS OF TREATMENT
Ergashev N.S., Otamuradov F.A.
IMMEDIATE AND LONG-TERM RESULTS OF THE TREATMENT OF INTESTINE MALROTATION IN CHILDREN
Ergashev N.S., Sattarov J.B.
SURGICAL TREATMENT OF ACUTE HEMATOGENOUS OSTEOMYELITIS OF BONES THAT MAKE UP THE HIP JOINT IN CHILDREN
Shamsiev A.M., Yusupov S.A., Makhmudov Z.M.
LEChENIE PARAREKTAL'NYKh SVIShchEY U DETEY. KhIRURGIChESKIY PODKhOD
Zyuz'ko D.D., Shcherbakova O.V., Khabibullina L.R.
Surgical treatment of a newborn in critical condition with intrapericardiac teratoma: a case report
Kucherov Y.I., Zhirkova Y.V., Tarayan M.V., Samorokovskaya M.V., Shvets L.V.
CONTEMPORARY WOUND DRESSINGS IN PAEDIATRIC COMBUSTIOLOGY
Budkevich L.I., Soshkina V.V., Astamirova T.S., Mirsoyan G.V., Avanesyan A.A.
CHRONIC POST-OPERATIVE ABSCESS OF THE ABDOMINAL CAVITY IN A 12-YEAR-OLD CHILD
Razin M.P., Lapshin V.I., Semakin V.I., Smirnov A.V., Skobelev V.A., Nabieva G.G.
RATIONAL CHOICE OF TACTICS OF CONSERVATIVE AND SURGICAL TREATMENT OF CHEMICAL ESOPHAGEAL BURNS IN CHILDREN
Ormantaev K.S., Tursunov K.T., Myrzakhmet S.A., Sagymbayeva A.A.
JUSTIFICATION OF INDICATIONS TO THE USAGE OF WOUND COVERINGS IN RECONVALESCENT PATIENTS WITH BURNS
Shurova L.V.
ДЕМОНСТРАЦИЯ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОБШИРНОГО ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ
, , ,
KhIRURGIChESKAYa TAKTIKA LEChENIYa DETEY S KAL'TsINATAMI NA FONE KhRONIChESKOGO YuVENIL'NOGO DERMATOMIOZITA
D'yakonova E.Y., Bekin A.S., Gusev A.A., Yatsyk S.P.
PERINATAL TRAUMATOLOGY: OUR FIRST EXPERIENCE OF SURGICAL TREATMENT OF FRACTURES OF LONG TUBULAR BONES IN NEWORNS
Skryabin E.G., Bukseev A.N., Akselrov M.A., Kukarskaya I.I., Naumov S.V., Suprunets S.N.
ACUTE INTESTINAL OBSTRUCTION AS A COMPLICATION OF PHYTOTRYHOBEZOAR
Konovalov A.K., Petlakh V.I., Konstantinova I.N., Ganiev S.A., Savel'ev S.B.
RECONSTRUCTION OF FACIAL DEFECTS WITH FULL-THICKNESS SKIN AUTOGRAFTS IN CHILDREN
Bogdanov S.B., Babichev R.G.
SYNDROM OF THE UPPER MESENTERIC ARTERY (SYNDROM WILKIE): CLINICAL OBSERVATION
Grafov A.K., Khalilov M.A., Sheverdin N.N., Alexeev A.G.
MODERN APPROACH TO THE RESTORATION OF AFFECTED TISSUES IN PEDIATRIC SURGERY
Budkevich L.I., Soshkina V.V., Astamirova T.S., Zaitseva T.V.
TAKTIKA KhIRURGIChESKOGO LEChENIYaPRI POSLEDSTVIYaKh PERELOMOV GOLOVOChKI MYShchELKA PLEChEVOY KOSTI U DETEY
Dorokhin A.I., Merkulov V.N., Kuryshev D.A., Khudik V.I.
Closed kidney injuries in children
Solovyov A.E.
KEEL-SHAPED DEFORMITY OF THE CHEST
Akselrov M.A., Razin М.P., Satyvaldayev M.N., Vol’skiy G.B., Skobelev V.A., Baturov M.A.
FEATURES OF OPERATIONAL TREATMENT OF CHILDREN WITH COMPLICATED NEPHROLYTHISIS
Sultonov S.R., Makhmadjonov D.M., Boboev Z.A., Rakhmonov S.D.
REHABILITATION TREATMENT OF CHILDREN SUFFERING FROM MALIGNANT SOLID TUMORS IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD
Katyzhenkov A.A., Bukreeva E.A., Petrichenko A.B., Savlaev K.F., Ivanova N.M., Sharoev T.A.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DIFFERENT METHODS OF SURGICAL TREATMENT IN CHILDREN WITH ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION
Smolentsev M.M., Razin M.P., Sukhikh N.K.
TACTICS TREATMENT OF NEONATES WITH NECROTISING ENTEROKOLITIS
Hamraev A.J., Karimov I.M., Shamsiev A.F., Saidalihodjaev A.B., Fayzullaev L.A.
OPYT PRIMENENIYa APPARATA OTRITsATEL'NOGO DAVLENIYa V USLOVIYaKh DETSKOGO MNOGOPROFIL'NOGO KhIRURGIChESKOGO STATsIONARA
Faiz'yanov A.A., Salistyy P.V., Biktashev V.S., Saidgalin G.Z.
VROZhDENNYY KOLODUODENAL'NYY SVIShch U REBENKA. KLINIChESKOE NABLYuDENIE
Vinokurova N.V., Tsap N.A., Ognev S.I., Kurova E.K., Koshurnikov O.Y.
Coccygeal cysts in children (clinic, diagnostic and surgical treatment)
Poverin G.V., Evdokimov A.N.
FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GASTRIC HORISTOMА IN CHILDREN
Svarich V.G., Lisitsyn D.А., Kagantsov I.M., Perevozchikov Е.G., Islentiev R.N.
MESENTERIC ROOT RHABDOMYOSARCOMA REMOVAL USING WATER JET DISSECTION IN A 2-YEAR-OLD
Sharoev T.A., Rokhoev M.A., Galibin I.E.
OPTIMIZATION OF SURGICAL CORRECTION OF ESOPHAGEAL ATRESIA IN NEWBORNS
Erhashev B.B., Eshkabilov S.D.
URACHAL ANOMALIES IN CHILDREN: DIAGNOSTICS AND TREATMENT. LITERATURE REVIEW
Poddubny I.V., Isaev Y.A.
INTRAVASCULAR TECHNOLOGIES IN TREATING CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH VARICOSE VEINS OF LOWER EXTREMITIES
Nurmeev I.N., Mirolubov A.L., Mirolubov L.M., Ibragimov S.V., Nurmeeva A.R.
OPYT LEChENIYa GIPOSPADII V DETSKOM VOZRASTE
Timofeev A.D., Timofeev D.V., Solov'ev A.A., Stepanova N.M., Voropaeva A.V.
REZUL'TATY ETAPNOGO KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa DETEY S BOLEZN'Yu KRONA
Bekin A.S., D'yakonova E.Y., Gusev A.A., Anushenko A.O., Lokhmatov M.M., Yatsyk S.P.
SUCCESSFUL SURGICAL TREATMENT OF A NEWBORN WITH CHYLOPERITONEUM
Kucherov Y.I., Kholodnova N.V., Adleiba S.R., Belaya A.L., Makarova L.M., Ovsiannikova M.A., Zhirkova Y.V.
TREATMENT OF ARTERIAL HYPOTENSION IN NEWBORNS WITH EXTREMELY LOW GESTATIONAL AGE (LECTURE)
Mitkinov O.E.
SURGICAL TREATMENT OF A PATIENT WITH INHERITED EPIDERMOLYSIS BULLOSA COMPLICATED WITH DEFORMITY OF HANDS AND FEET
Shurova L.V., Starostin O.I., Korsunsky A.A., Plotnikov N.A.
RUPTURES OF THE CYSTS AND SPONTANEOUS PERFORATION OF THE EXTRAHEPATIC BILIARY DUCTS IN CHILDREN
Ergashev N.S., Yakubov E.A.
RARE FORMS OF INTUSSUSCEPTION
Razin M.P., Syrchin E.F., Kuznetsov S.Y., Lobastov D.K.
CONSERVATIVE TREATMENT OF CHILDREN WITH HEMANGIOMA
Mirolubov L.M., Nurmeeva A.R., Nurmeev I.N., Mirolubov A.L., Osipov D.V., Ahunzyanov A.A.
LEChENIE TAK NAZYVAEMYKh RAZMOZZhENNYKh POChEK U DETEY
Solov'ev A.E.
REZUL'TATY LEChENIYa PATsIENTA ChEREZ 15 LET POSLE UDALENIYa KRESTTsOVO-KOPChIKOVOY TERATOMY
Antonenko F.F., Marukhno N.I., Ivanova S.V., Chentsova L.N.
Ultrasound technologies in the diagnosis, treatment, and rehabilitation of children with testicular torsion
Komarova S.Y., Tsap N.A., Karachev I.A.
LOCAL CONSERVATIVE THERAPY IN CHILDREN WITH BURNS AT THE STAGE OF SPECIALIZED MEDICAL CARE
Budkevich L.I., Soshkina V.V., Astamirova T.S., Mirsoyan G.V., Avanesyan A.A.
RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF NEWBORNS WITH OMPHALOCELE
Kozlov Y.A., Novozhilov V.A., Rasputin A.A., Baradieva P.I., Zvonkov D.A., Timofeev A.D., Rasputina N.V., Kuznetsova N.N.
SURGICAL CORRECTION OF NONHORMONAL CLITOROMEGALY IN NEUROFIBROMATOSIS TYPE 1
Morozov D.A., Raigorodskaya N.Y., Pimenova E.S., Bolotova N.V., Airyan E.K.
TRANSUMBILIKAL APPROACH IN OPERATIONS ON THE LARGE SIZES OVARIAN CYSTS IN NEWBORNS
Spiridonov A.A.
FILM COATINGS IN TREATING CHILDREN WITH BURNS TO THE SKIN
Soshkina V.V., Astamirova T.S.
AS TO WHETHER THE EXPECTANT MANAGEMENT HEMANGIOMAS OUTDOOR LOCATION IN CHILDREN?
Belyaev M.K., Fedorov K.K.
KLINIChESKOE PROYaVLENIE NEKROTIChESKOY FLEGMONY NA FONE VETRYaNOY OSPY
Mokhammad B., Davlitsarov M.A., Tsybin A.A., Degtyarev P.Y., Vays A.V.
LEChENIE VENOZNYKh MAL'FORMATsIY V USLOVIYaKh AMBULATORNOGO TsENTRA
Abushkin I.A., Galiulin M.Y., Denis A.G., Anchugova A.E.
Comparative evaluation of the results of conservative and surgical methods of treatment of children with destructive forms of pyelonephritis
Kuzovleva G.I., Grushitskaya E.V., Staroverov O.V., Rostovskaya V.V., Shmyrov O.S., Zakharov A.I.
EXPERIENCE WITH TREATMENT OF DENTIGEROUS CYSTS OF THE JAWS IN CHILDREN
Slesareva O.A., Karpova I.Y.
TREATMENT OF THE CHILD WITH GENERALIZED TETANUS
Petlakh V.I., Kuz'menko T.N.
PERSISTING CLOACA IN GIRLS. THE ISSUES OF DIAGNOSTICS AND SURGICAL CORRECTION
Otamuradov F.A., Ergashev N.S.
SURGICAL ASPECTS OF TREATMENT CHILDREN WITH DEEP BURNS OF DORSAL SURFACE OF HANDS AND FEET
Bogdanov S.B., Babichev R.G.
ДЕМОНСТРАЦИЯ «РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЭТАПНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕБЕНКА С ОБШИРНЫМИ СКАЛЬПИРОВАННЫМИ РАНАМИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И ОТРЫВОМ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ»
, , , , , , ,
1 - 72 of 72 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies