Search

Issue
Title
Authors
Use of indocyanine green in the resection of renal cysts in children
Kozlov Y.A., Poloyan S.S., Marchuk A.A., Rozhanski A.P., Byrgazov A.A., Kovalkov K.A., Kapuller V.M., Narkevich A.N., Muravev S.A.
Surgical treatment of children with pilonidal cysts
Smirnov A.N., Golovanev M.A., Poverin G.V.
Minimally invasive treatment of pilonidal cysts in children: the Gips procedure
Stepanova N.M., Novozhilov V.A., Mochalov M.N., Zvonkov D.A., Voropaeva A.V., Petrov E.M., Moroz S.V., Khaltanova D.Y., Namkhanov V.V.
KhIRURGIChESKAYa TAKTIKA LEChENIYa KIST SELEZENKI U DETEY
Elin L.M., Pykhteev D.A., Filyushkin Y.N., Prokof'ev M.V.
Coccygeal cysts in children (clinic, diagnostic and surgical treatment)
Poverin G.V., Evdokimov A.N.
KhIRURGIChESKAYa TAKTIKA LEChENIYa DETEY S KISTOZNYMI OBRAZOVANIYaMI PODZhELUDOChNOY ZhELEZY
Akhmatov R.A., Sokolov Y.Y., Efremenkov A.N., Shapkina A.N., Kaufov M.K.
Laparoscopic removal of an isolated duplication intenstinal cyst in a child
Koinov Y.Y., Gramzin A.V., Pavlushin P.M., Krivosheenko N.V., Chikinev Y.V.
ETAPNYY PODKhOD K OPERATIVNOMU LEChENIYu PILONIDAL'NOY BOLEZNI PRI PERVIChNOM OBRAShchENII I RETsIDIVE
Fedorov A.K., Vednik G.A., Pykhteev D.A., Elin L.M., Prokof'ev M.V., Gatsutsyn V.V., Makkaeva Z.M., Podgornyy A.N., Tsapkin A.E., Eremin D.B., Ganiev S.A., Molotov R.S.
SINGLE TROACAR FENESTRATION OF THE RENAL CYSTS BY RETROPERITONEOSCOPY IN CHILDREN
Akramov N.R., Baybikov R.S., Garipov R.N.
ROBOTASSISTIROVANNAYa REZEKTsIYa KISTY KhOLEDOKhA U 16-LETNEY DEVOChKI
Sokolov Y.Y., Efremenkov A.M., Zykin A.P.
RETsIDIV ILI ETAPNOE LEChENIE KISTOZNYKh OBRAZOVANIY PARENKhIMATOZNYKh ORGANOV BRYuShNOY POLOSTI
Ognev S.I., Tsap N.A., Koshurnikov O.Y., Shnayder I.S., Timoshinov M.Y.
Laparoscopy in the management of a child with giant pseudocyst of the greater omentum
Razin M.P., Kulaeva A.S., Lapshin V.I., Baturov M.A.
KhIRURGIChESKOE LEChENIE EPITELIAL'NYKh POGRUZhENIY KRESTTsOVO-KOPChIKOVOY OBLASTI U DETEY
Nalbandyan R.T., Mitish V.A., Medinskiy P.V.
Comparative analysis of surgical treatment outcomes in children with solitary renal cysts
Stalmahovich V.N., Angarkhaeva L.V., Yakovchenko S.N.
PEREKRUT KISTY BOL'ShOGO SAL'NIKA: KLINIChESKOE NABLYuDENIE
Mokhammad B., Davlitsarov M.A., Tsybin A.A., Degtyarev P.Y., Vays A.V.
Cystic form of biliary atresia. Treatment experience
Borisova I.I., Kagan A.V., Karavaeva S.A., Kotin A.N.
MALOINVAZIVNOE LEChENIE PILONIDAL'NYKh ZABOLEVANIY U PODROSTKOV
Koynov Y.Y., Gramzin A.V., Krivosheenko N.V., Tsyganok V.N., Pavlushin P.M., Okhotina A.A.
Infradiaphragmatic extralobar pulmonary sequestration asossiated with duplication cyst of the gaster in newborn
Krivosheenko N.V., Gramzin A.V., Pavlushin P.M., Manakova Y.L., Shpak L.M., Koinov Y.Y., Chikinev Y.V.
1 - 18 of 18 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies