Search

Issue
Title
Authors
Comparative analysis of one- and two-stage urethroplasty in the treatment of proximal hypospadias in children: flap or transplant?
Surov R.V., Kagantsov I.M., Shmyrov O.S., Sizonov V.V., Volkova A.A., Zadykyan R.S., Kulaev A.V., Lazishvili M.N., Velskaya J.I.
Commentary on the article “Comparative analysis of the use of one-stage and two-stage urethroplasty in the treatment of children with proximal forms of hypospadias. Flap or graft?”
Rudin Y.E.
KhIRURGIChESKAYa KORREKTsIYa GIPOSPADII - OPYT 10 LET RABOTY
Shchedrov D.N., Shormanov I.S., Morozov E.V., Garova D.Y.
KLETOChNYE TEKhNOLOGII PRI PATOLOGII URETRY U DETEY
Fayzulin A.K., Poddubnyy I.V., Fedorova E.V., Rogovaya O.S., Vasil'ev A.V.
VARIANTY NARUShENIYa FORMIROVANIYa POLA U DETEY S PROKSIMAL'NOY GIPOSPADIEY (SOVREMENNYE PODKhODY K DIAGNOSTIKE)
Volod'ko E.A., Okulov A.B., Burkin A.G., Mirakov K.K., Gadzhiev T.V., Sangare K.D., Brovin D.N., Anikiev A.V.
OPYT LEChENIYa GIPOSPADII V DETSKOM VOZRASTE
Timofeev A.D., Timofeev D.V., Solov'ev A.A., Stepanova N.M., Voropaeva A.V.
SOVREMENNYE TENDENTsIIV LEChENII GIPOSPADII U DETEY
Tibilov A.Z., Kireeva N.B.
KATAMNESTIChESKOE ISSLEDOVANIE BOL'NYKh GIPOSPADIEY S TsEL'Yu OPREDELENIYa AKTUAL'NYKh NAPRAVLENIY NAUChNYKh ISSLEDOVANIY
Staroverov O.V.
MODERN VIEW ON THE DEVELOPMENT AND TREATMENT OF HYPOSPADIA
Severgina L.O., Menovschikova L.B., Korovin I.A.
EVOLYuTsIONNYY PODKhOD K LEChENIYu GIPOSPADII U DETEY
Rumyantseva G.N., Avrasin A.L., Petrunichev V.V., Kartashev V.N.
OPTIMIZATION OF PLASTICS URETHRAL IN TREATING CHILDREN WITH DISTAL HYPOSPADIAS AND SREDNESTVOLOVOY
Rudin Y.E., Marinenko D.V.
SOVREMENNYE METODY KORREKTsII POROKOV RAZVITIYa V GENITAL'NOY KhIRURGII U DETEY
Poddubnyy I.V., Fayzulin A.K., Fedorova E.V., Shmyrov O.S., Korotkova S.A., Petrova M.G., Ranshakov A.S.
REZUL'TATY ODNOMOMENTNYKh I ETAPNYKh OPERATIVNYKh VMEShATEL'STV PRI PROKSIMAL'NYKh FORMAKh GIPOSPADII
Pepelyaeva I.M., Kovarskiy S.L., Zakharov A.I., Sottaeva Z.Z., Struyanskiy K.A.
KLEEVAYa POVYaZKA NA OSNOVE TsIANAKRILATAV KAChESTVE UKRYVANIYa POSLEOPERATsIONNOY RANY PRI URETROPLASTIKE
Zakirov A.K., Baybikov R.S., Morozov V.I.
1 - 14 of 14 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies