VARIANTY KORREKTsII POSLEOPERATsIONNYKh OSLOZhNENIY U DETEY S URGENTNYMI ZABOLEVANIYaMI ORGANOV BRYuShNOY POLOSTI - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Korovin S.A., Dzyadchik A.V., Timokhovich E.V., Koren'kova O.V., Stonogin S.V., Lyubanskaya S.Y.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies