OSLOZhNENIYa ENDOSKOPIChESKOY KORREKTsII PUZYRNO- MOChETOChNIKOVOGO REFLYuKSA - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Sobolevskiy A.A., Pavlov A.Y., Sabirzyanova Z.R., Miftyakhetdinova O.V., Simonyan G.V., Starostina I.E.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies