OTLIChIYa IZMENENIY VNUTRENNEGO SFINKTERA ZADNEGO PROKhODA U PATsIENTOV S RAZNYMI KLINIChESKIMI PROYaVLENIYaMI ANAL'NOY AKhALAZII: ZAPORAMI, ANAL'NYMI TREShchINAMI, GEMORROEM - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Kolesnikova N.G., Komissarov I.A., Kovalev F.S.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies