REZUL'TATY LEChENIYa INVAGINATsII KIShEChNIKA U DETEY S PRIMENENIEM EKhOGRAFII - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Kazakov A.N., Rumyantseva G.N., Brevdo Y.F., Petrunichev V.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies