OSOBENNOSTI LEChENIYa TRAVMATIChESKIKh RAZRYVOV PODZhELUDOChNOY ZhELEZY U DETEY - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Babich I.I., Babich I.V., Novoshinov G.V., Chepurnoy M.G., Sizonov V.V., Volkova L.P., Mel'nikov Y.N., Mel'nikova S.R.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 - 81892 от 24.09.2021 г.


This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies