OPREDELENIE POKAZANIY K MONOPORTOVOY KhOLETsISTEKTOMII U DETEY S ZhELChNOKAMENNOY BOLEZN'Yu - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Kokotalkin A.A., Aksel'rov M.A., Stolyar A.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies