VYBOR METODA KORREKTsII GIPERTROFIChESKIKh I KELOIDNYKh RUBTsOV V DETSKOM I PODROSTKOVOM VOZRASTE - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Vladimirova O.V., Minaev S.V., Lavreshin P.M., Grigorova A.N., Korablina S.S.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies