Browse Title Index

Issue Title File
Vol 8, No 1 (2018) 140 YEARS OF NOBLE SERVICE (St. Vladimir Children’s Hospital: 1876–2016) PDF
(Rus)
Kireeva N.G., Leonovich V.P., Popov V.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement 20-LETNIY OPYT RABOTY ANDROLOGIChESKOGO STATsIONARA ODNOGO DNYa V DETSKOY POLIKLINIKE PDF
(Rus)
Sichinava Z.A., Antonenko F.F., Kravtsov Y.A.
Vol 5, No 2 (2015) 22nd RUSSIAN (55th ALL-UNION) SCIENTIFIC STUDENT CONFERENCE «ACTUAL ISSUES OF SURGERY, ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE MEDICINE» PDF
(Rus)
Article E.
Vol 8, No 3 (2018) 25 INTERNATIONAL MEETING OF THE PEDIATRIC COLORECTAL CLUB PDF
(Rus)
editorial A.
Vol 8, No 2 (2018) 25th RUSSIAN (58TH ALL-UNION SCIENTIFIC STUDENT CONFERENCE "TOPICAL QUESTIONS OF SURGERY, ANESTHESIOLOGY AND RENAMMATOLOGY OF CHILDHOOD AGE" PDF
(Rus)
Morozov D.A., Pimenova Е.S.
Vol 11, No 3 (2021) 2nd Russian Congress of Pediatric Anesthesiologists-Reanimatologists (Mini-Review) PDF
(Rus)
Lekmanov A.U.
Vol 4, No 1 (2014) 37-YEARS EXPERIENCE TREATMENT VITELLINE DUCT PATHOLOGY IN CHILDREN PDF
(Rus)
Goremykin I.V., Philippov Y.V., Turkovsky V.B., Karpov S.A., Masevkin V.G., Nikolaev A.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement 3D-TEKhNOLOGII V PARAZITARNYKh KISTAKh PEChENI U DETEY PDF
(Rus)
Minaev S.V., Gerasimenko I.N., Mashchenko A.N., Bykov N.I.
Vol 5, No 3 (2015) 46th WORLD CONGRESS OF SURGERY - 2015 PDF
(Rus)
Article E.
Vol 12 (2022): Supplement 5-LETNYY OPYT KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa FIMOZAU DETEY S PRIMENENIEM MEDITsINSKOGO KLEYa «DERMABOND» PDF
(Rus)
Sichinava Z.A., Antonenko F.F., Kravtsov Y.A.
Vol 8, No 4 (2018) 70th ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT OF PEDIATRCI SURGERY OF N. N. BURDENKO VORONEZH STATE MEDICAL UNIVERISTY PDF
(Rus)
Vecherkin V.A., Gisak S.N., Ptitsyn V.A., Glagolev N.V., Baranov D.A., Koryashkin P.V., Neino N.D., Shestakov A.A., Chekmareva D.V.
Vol 5, No 3 (2015) 7th INTERNATIONAL CONGRESS «PEDIATRIC SURGICAL STARS ON LAKE BAIKAL» PDF
(Rus)
Article E.
Vol 11, No 2 (2021) Spina bifida: a multidisciplinary problem (a literature review) PDF
(Rus)
Ivanov S.V., Kenis V.M., Shchedrina A.Y., Onufriichuk O.N., Khodorovskaya A.M., Osipov I.B., Sarychev S.A.
Vol 7, No 4 (2017) A CASE OF CHYLOPERITONEUM DEVELOPMENT IN A 5-MONTH OLD PDF
(Rus)
Bocharov R.V., Pogorelko V.G., Varlamov K.G., Karavaev A.V., Yushmanova A.B.
Vol 6, No 3 (2016) A CASE OF LAPAROSCOPIC CORRECTION OF A DIAPHRAGMATIC HERNIA IN A 5-YEAR-OLD CHILD PDF
(Rus)
Parshikov V.V., Karpova I.Y., Obryadov V.P., Rozhdenkin E.A.
Vol 6, No 1 (2016) A CLINICAL CASE OF SIMULTANEOUS TREATMENT CHYLOTHORAX, CHYLOPERICARDIUM AND CHYLOPERITONEUM IN A NEWBORN PDF
(Rus)
Kucherov Y.I., Yashina E.V., Zhirkova Y.V., Chebotaeva L.I., Moskvitina L.N.
Vol 11, No 1 (2021) A complex soft tissue reconstruction of distal phalanges in children PDF
(Rus)
Alexandrov A.V., Goncharuk P.V., Idris L.Y., Rybchenok V.V., Smirnov A.A.
Vol 9, No 2 (2019) A criterion of choice for surgical intervention in children with appendicular peritontis PDF
(Rus)
Sleptsov A.A., Savina V.A., Varfolomeev A.R., Nikolaev V.N., Petukhov E.I., Zuev A.L., Erdyneev T.E.
Vol 7, No 4 (2017) A NEW METHOD OF HERNIOTOMY IN CHILDREN WITH AN UMBILICAL HERNIA PDF
(Rus)
Svarich V.G., Lisitsyn D.A., Islentiev R.N., Perevozchikov E.G.
Vol 7, No 2 (2017) A RARE CAUSE OF ABDOMINAL PAIN SYNDROME IN A 9-YEAR-OLD GIRL PDF
(Rus)
Labuzov D.S., Tarasov A.A., Savchenkov A.L.
Vol 12, No 2 (2022) A rare variant of obstruction of the pyeloureteral segment of the lower half in a child with doubling of the upper urinary tract: Сase report PDF
(Rus)
Sizonov V.V., Shidaev A.K., Kagantsov I.M., Kondrateva E.A.
Vol 11, No 4 (2021) About those who are in memory PDF
(Rus)
Geldt V.G.
Vol 4, No 2 (2014) ACUTE APPENDICITIS AND APPENDICULAR PERITONITIS PDF
(Rus)
Tursunov K.T., Ormantaev A.K., Ruziddinov D.B., Rakhmanov M.A., Sagymbaeva A.A.
Vol 6, No 2 (2016) ACUTE DESTRUCTIVE PYELONEPHRITIS IN CHILDREN - THERAPEUTIC TACTICS CONTROLLED BY HIGH-RESOLUTION ECHOGRAPHY PDF
(Rus)
Runenko V.I., Bykovsky V.A., Sokolov Y.Y.
Vol 7, No 3 (2017) ACUTE INTESTINAL OBSTRUCTION AS A COMPLICATION OF PHYTOTRYHOBEZOAR PDF
(Rus)
Konovalov A.K., Petlakh V.I., Konstantinova I.N., Ganiev S.A., Savel'ev S.B.
Vol 7, No 1 (2017) ACUTE OBTURATION INTESTINAL OBSTRUCTION CAUSED BY A FOREIGN OBJECT IN A 1.5-YEAR-OLD PDF
(Rus)
Zaitseva T.V., Zolotaryova A.V., Ignatiev R.O., Rosinov V.M.
Vol 10, No 2 (2020) Acute period of polytrauma in children in the light of discriminant analysis PDF
(Rus)
Bakovsky V.B., Golovkin S.I., Kukharova T.V., Utkin V.A., Chalaya E.N., Shabaldin N.A.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement AKTIVNOE LAPAROSKOPIChESKOE LEChENIE TYaZhELYKh FORM APPENDIKULYaRNOGO PERITONITA U DETEY PDF
(Rus)
Chernogorov O.L., Kotlovskiy A.M., Mamedov M.R., Sergienko M.V., Koz'min M.A., Zhurilo I.P., Medvedev A.I., Kruglyy V.I.
Vol 12, No 2 (2022) Algorithm for predicting sepsis in newborns with respiratory pathology and perinatal lesions of the central nervous system on mechanical ventilation PDF
(Rus)
Pukhtinskaya M.G., Estrin V.V.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement ALGORITM DIAGNOSTIKI I LEChENIYa DETEY S REKTO-URETRAL'NYM SVIShchEM PDF
(Rus)
Migacheva L.V., Koshurnikov O.Y., Lukashina N.A., Ognev S.I., Potapenko V.Y.
Vol 8, No 2 (2018) ALL-RUSSIAN CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "TOPICAL ISSUES OF CRITICAL CARE MEDICINE" Final review of the organizers of the Congress PDF
(Rus)
Editorial A.
Vol 4, No 3 (2014) ALL-RUSSIAN RESEARCH AND TRAINING CONFERENCE «BURNS AND EMERGENCY MEDICINE» PDF
(Rus)
.
Vol 11, No 4 (2021) All-Russian Student Forum “Minimally invasive technologies in pediatric surgery. From theory to practice” dedicated to the memory of Professor A.V. Geraskin PDF
(Rus)
Al-Masaht N.A., Erokhina N.O., Shumikhin V.S.
Vol 4, No 2 (2014) ALTERATIONS INTESTINAL MICROFLORA IN CHILDREN WITH ACUTE CATARRHAL APPENDICITIS PDF
(Rus)
Toichuev R.M., Aybashev X.A.
Vol 12 (2022): Supplement ANALIZ OSLOZhNENIY PRI LEChENII NOVOROZhDENNYKh S ATREZIEY PIShchEVODA PDF
(Rus)
Burovnikova A.A., Rumyantseva G.N., Brevdo Y.F., Trukhachev S.V., Svetlov V.V.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement ANALIZ PRIChIN NALOZhENIYa STOM PRI VROZhDENNOY KIShEChNOY NEPROKhODIMOSTI U NOVOROZhDENNYKh PDF
(Rus)
Shamsiev Z.A., Davranov B.L., Mutalibov I.A., Imamov D.O., Makhmatkulov K.G.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement ANALIZ REZUL'TATOV OPERATIVNOGO LEChENIYa PATsIENTOV S OSTRYM APPENDITsITOM PDF
(Rus)
Babich I.I., Babich I.V., Fokin E.V., Tupikov V.A., Mel'nikov Y.N., Mel'nikova S.R.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement ANALIZ VOZMOZhNYKh ORTOPEDIChESKIKh PROYaVLENIY PRI RAZLIChNYKh FORMAKh DETSKOGO TsEREBRAL'NOGO PARALIChA PDF
(Rus)
Mavlyanova Z.F.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement ANDROGENPOZITYVNYE GLADKOMYShEChNYE KLETKI V STENKI YaIChKOVOY I EKSTRAGENITAL'BNYKh VEN U PATsIENTOVS VARIKOTsELE PDF
(Rus)
Sichinava Z.A., Kolesnikov V.I., Sizonov V.V., Kravtsov Y.A.
Vol 10, No 3 (2020) Anesthesia for surgery in a patient with Knist's dysplasia for severe scoliotic deformity PDF
(Rus)
Smirnov I.V., Rojtberg G.E., Tsypin L.E., Lazarev V.V.
Vol 5, No 3 (2015) ANESTHETIC IMPLICATIONS FOR SURGICAL CORRECTION OF KYPHOSIS IN A CHILD WITH TYPE I MUCOPOLYSACCHARIDOSIS (HURLER SYNDROME): A CLINICAL CASE AND LITERATURE ANALYSIS PDF
(Rus)
Tretyakova A.N., Ryabykh S.O., Ochirova P.V., Ryabykh T.V., Shusharina V.L.
Vol 12, No 1 (2022) Anesthetic management of a repeatedly operated patient with extrahepatic portal hypertension: Сase report PDF
(Rus)
Naleev A.A., Lazarev V.V., Linkova T.V., Tsypin L. .
Vol 4, No 1 (2014) ANNIVERSARIES PDF
(Rus)
Article E.
Vol 4, No 2 (2014) ANNIVERSARIES PDF
(Rus)
Article E.
Vol 4, No 3 (2014) ANNIVERSARIES PDF
(Rus)
Article E.
Vol 4, No 4 (2014) ANNIVERSARIES PDF
(Rus)
Article E.
Vol 5, No 2 (2015) ANNIVERSARIES PDF
(Rus)
Article E.
Vol 5, No 3 (2015) ANNIVERSARIES PDF
(Rus)
Article E.
Vol 5, No 4 (2015) ANNIVERSARIES PDF
(Rus)
Article E.
Vol 6, No 1 (2016) ANNIVERSARIES PDF
(Rus)
Article E.
Vol 6, No 2 (2016) ANNIVERSARIES PDF
(Rus)
Article E.
Vol 6, No 3 (2016) ANNIVERSARIES PDF
(Rus)
Article E.
Vol 6, No 4 (2016) ANNIVERSARIES PDF
(Rus)
.
Vol 7, No 1 (2017) ANNIVERSARIES PDF
(Rus)
.
Vol 7, No 3 (2017) ANNIVERSARIES PDF
(Rus)
Editorial a.
Vol 7, No 2 (2017) ANNIVERSARIES. PDF
(Rus)
artical E.
Vol 8, No 1 (2018) ANNIVERSARIES PDF
(Rus)
Editorial A.
Vol 8, No 3 (2018) ANNIVERSARIES PDF
(Rus)
editorial A.
Vol 9, No 1 (2019) ANNIVERSARIES PDF
(Rus)
Editorial a.
Vol 9, No 3 (2019) Anniversaries PDF
(Rus)
Editorial a.
Vol 9, No 4 (2019) Anniversaries PDF
(Rus)
Editorial a.
Vol 8, No 1 (2018) ANNOUNCEMENT OF SCIENTIFIC EVENTS PDF
(Rus)
Editorial A.
Vol 8, No 2 (2018) ANNOUNCEMENT OF SCIENTIFIC EVENTS PDF
(Rus)
Editorial A.
Vol 9, No 1 (2019) ANNOUNCEMENT OF SCIENTIFIC EVENTS PDF
(Rus)
Editorial a.
Vol 9, No 2 (2019) ANNOUNCEMENT OF SCIENTIFIC EVENTS PDF
(Rus)
Editorial a.
Vol 9, No 3 (2019) Announcement of scientific events PDF
(Rus)
Editorial a.
Vol 4, No 1 (2014) ANNOUNCEMENTS CONGRESSES AND CONFERENCES PDF
(Rus)
Article E.
Vol 4, No 2 (2014) ANNOUNCEMENTS CONGRESSES AND CONFERENCES PDF
(Rus)
Article E.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement ANOMALII RAZVITIYa ZhELChNOGO PUZYRYa KAK PRIChINA KAL'KULEZNOGO KhOLETsISTITA U DETEY PDF
(Rus)
Antonenko F.F., Marukhno N.I., Ivanova S.V., Sichinava Z.A.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement AORTO-MEZENTERIAL'NAYa KOMPRESSIYa U DETEY S VNEPEChENOChNOY PORTAL'NOY GIPERTENZIEY PDF
(Rus)
Lyvina I.P., Sukhov M.N., Narbutov A.G., Serkov I.I.
Vol 11, No 1 (2021) Aplasia of the superior vena cava and persistent superior left vena cava in a 3-year-old child: Case report PDF
(Rus)
Lazarev V.V., Linkova T.V., Negoda P.M., Shutkova A.Y., Gorelikov S.V., Naleyev A.A., Polanskaya M.V., Bykov M.V.
Vol 4, No 1 (2014) APPEAL TO READERS PDF
(Rus)
PDF
(Rus)
.
Vol 4, No 2 (2014) APPEAL TO READERS PDF
(Rus)
.
Vol 6, No 3 (2016) APPEAL TO READERS PDF
(Rus)
.
Vol 7, No 1 (2017) APPEAL TO READERS PDF
(Rus)
.
Vol 7, No 3 (2017) APPEAL TO READERS PDF
(Rus)
Rozinov V.M.
Vol 4, No 3 (2014) APPLICATION OF METHOD ARTHROPLASTY FOR TREATING POSTTRAUMATIC CONTRACTURES AND ANKYLOSIS OF THE ELBOW IN CHILDREN PDF
(Rus)
Merkulov V.N., Dergachov D.A., Dorohin A.I.
Vol 12, No 2 (2022) Application of the PedsQL 4.0 questionnaire in assessing the quality of life of children with defecation disorders after surgical treatment of congenital malformations PDF
(Rus)
Korolev G.A., Pimenova E.S., Morozov D.A.
Vol 12 (2022): Supplement ARGUMENT V POL'ZU PROVEDENIYa RANNEY ODNOETAPNOY FEMINIZIRUYuShchEY PLASTIKI U DEVOChEK S KLASSIChESKOY SOL'TERYaYuShchEY FORMOY VROZhDENNOY DISFUNKTsII KORY NADPOChEChNIKOV PDF
(Rus)
Anikiev A.V., Brovin D.N., Volod'ko E.A.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement ARTROSKOPIChESKAYa REKONSTRUKTsIYa PEREDNEY KRESTOOBRAZNOY SVYaZKI U DETEY. SOVREMENNYE TRENDY PDF
(Rus)
Avramenko V.V., Salikhov M.R., Kemkin V.V., Vasil'eva O.N.
Vol 4, No 1 (2014) AS TO WHETHER THE EXPECTANT MANAGEMENT HEMANGIOMAS OUTDOOR LOCATION IN CHILDREN? PDF
(Rus)
Belyaev M.K., Fedorov K.K.
Vol 11, No 2 (2021) Assessment of the patency of the left portal vein during mesoportal shunting in children with extrahepatic portal hypertension PDF
(Rus)
Sokolova D.A., Mitupov Z.B., Kurtak N.D., Razumovsky A.Y.
Vol 12 (2022): Supplement ATIPIChNAYa REZEKTsIYa LEGKOGO PRI BULLEZNOY BOLEZNI U DETEY PDF
(Rus)
Alkhasov A.B., Geren M.O., Romanova E.A., Ratnikov S.A., Savel'eva M.S., Komina E.I.
Vol 12 (2022): Supplement ATIPIChNOE KLINIChESKOE PROYaVLENIE OSTROGO APPENDITsITA U REBENKA 8 LET: KLINIChESKOE NABLYuDENIE PDF
(Rus)
Mokhammad B., Davlitsarov M.A., Tsybin A.A., Degtyarev P.Y., Vays A.V.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement ATIPIChNOE TEChENIE OSTROGO APPENDITsITA PDF
(Rus)
Mokhammad B., Davlitsarov M.A., Tsybin A.A., Degtyarev P.Y., Vays A.V.
Vol 12 (2022): Supplement ATREZIYa DVENADTsATIPERSTNOY KIShKIU NOVOROZhDENNYKh - NASh OPYT KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa PDF
(Rus)
Sakuov Z.N., Dzhenalaev D.B., Ospanov M.M., Rustemov D.Z., Bokaeva M.S., Tobyl A.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement ATREZIYa PIShchEVODA. OPYT TORAKOSKOPIChESKOGO LEChENIYa NOVOROZhDENNYKh PDF
(Rus)
Lidyaeva E.E., Strizhenok D.S., Karpova I.Y.
Vol 8, No 1 (2018) ATYPICAL MANIFESTATION OF THE PROPOFOL INFUSION SYNDROME IN A 6-MONTH-OLD CHILD PDF
(Rus)
Lazarev V.V., Bystrova A.A., Bryusov G.P., Tsypin L.E., Popova T.G.
Vol 12, No 2 (2022) Atypically extended post-traumatic stricture of the bulbous urethra in a teenager: a Case report PDF
(Rus)
Ladygina E.A., Nikolaev V.V., Demin N.V.
Vol 4, No 2 (2014) BALANCE DISORDERS OF SODIUM AND ITS CORRECTION IN CHILDREN WITH SEVERE COMBINED TRAUMA PDF
(Rus)
Pshenisnov K.V., Aleksandrovich Y.S.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement BALLONNAYa DILATATsIYa STENOZA POChEChNYKh ARTERIY U DETEY PDF
(Rus)
Komissarov M.I., Osipov I.B., Komissarov I.A., Aleshin I.Y.
Vol 12 (2022): Supplement BALLONNAYa DILATATsIYa STRIKTURY MOChETOChNIKA PRI PERVIChNOM MEGAURETERE U DETEY PDF
(Rus)
Lebedev D.A., Osipov I.B., Sarychev S.A., Krasil'nikov D.E., Alekseeva L.A., Lifanova M.V., Solov'ev A.A.
Vol 10, No 3S (2020): Supplement BALLONNAYa DILATATsIYa VYSOKOGO DAVLENIYa DLYa LEChENIYa OBSTRUKTsII PUZYRNO-MOChETOChNIKOVOGO SEGMENTA U DETEY PDF
(Rus)
Zorkin S.N., Shakhnovskiy D.S.
Vol 12 (2022): Supplement BALLONNAYa DILATATsIYa VYSOKOGO DAVLENIYa PUZYRNO-MOChETOChNIKOVOGO SEGMENTA U DETEY: POKAZANIYa K PRIMENENIYu PDF
(Rus)
Galuzinskaya A.T., Zorkin S.N., Filinov I.V., Petrov E.I., Komarova N.L.
Vol 8, No 3 (2018) BEZOARS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN CHILDREN PDF
(Rus)
Grigovich I.N., Savchuk O.B., Savchuk M.O., Derbenev V.V.
Vol 11, No 3 (2021) Biochemical markers of surgical stress in endoscopic rhinosinus surgery under combined anesthesia in children PDF
(Rus)
Ovchar T.A., Lazarev V.V., Korobova L.S.
Vol 4, No 4 (2014) BIOPSY IN PEDIATRIC ONCOLOGY AND HEMATOLOGY PDF
(Rus)
Rachkov V.E., Varfolomeeva S.R., Kachanov D.J., Ivanova N.N.
Vol 7, No 4 (2017) BIRTH OF PEDIATRIC SURGERY IN RUSSIA (115TH ANNIVERSARY OF THE UNITED MEETING OF THE SECTIONS OF SURGERY AND PEDIATRIC DISEASES OF THE CONGRESS IN THE MEMORY OF PIROGOV) PDF
(Rus)
Morozov D.A., Ayrapetyan M.I., Pimenova E.S.
Vol 4, No 3 (2014) BOC THERAPY IN COMPLEX TREATMENT OF CHILDREN WITH EVACUATORY DYSFUNCTIONS OF THE PELVIC ORGANS PDF
(Rus)
Sottaeva Z.Z., Menovschikova L.B., Gurevich A.I., Javatkhanova R.I., Abramova A.A.
Vol 11, No 3S (2021): Supplement BULLEZNAYa BOLEZN' LEGKIKh U DETEY, ETAPNOE LEChENIE PDF
(Rus)
Nekrasova E.G., Mlikova T.V., Babin I.G.
1 - 100 of 1253 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies