Author Details

Rumyantseva, G. N

Issue Section Title File
Vol 10, No 3S (2020): Supplement Articles MODIFITsIROVANNYY METOD VVEDENIYa MOChETOChNIKOVYKh KATETEROV - STENTOV S OTKRYTYM KONTsOM POD KONTROLEMUL'TRAZVUKOVOGO ISSLEDOVANIYa PDF
(Rus)
Vol 10, No 3S (2020): Supplement Articles MUL'TIDISTsIPLINARNYY PODKhOD V MNOGOPROFIL'NOM STATsIONARE DLYa DETEY SO SPINAL'NYMI DIZRAFIYaMIV TVERSKOY OBLASTI PDF
(Rus)
Vol 10, No 3S (2020): Supplement Articles KLINIKA, DIAGNOSTIKA I LEChENIE ARTERIOVENOZNYKhMAL'FORMATsIY (AVM) TsEREBRAL'NOY LOKALIZATsII U DETEY PDF
(Rus)
Vol 10, No 3S (2020): Supplement Articles KISTOZNAYa DUPLIKATsIYa TONKOY KIShKI, KLINIChESKOE NABLYuDENIE PDF
(Rus)
Vol 10, No 3S (2020): Supplement Articles REDKIY SLUChAY VENOZNO-LIMFATIChESKOY MAL'FORMATsII ZABRYuShINNOGO PROSTRANSTVA, PAKhOVOY OBLASTI,VLAGALIShchA U DEVOChKI 15 LET PDF
(Rus)
Vol 10, No 3S (2020): Supplement Articles KhORISTOMA U DETEY. KLINIKA, DIAGNOSTIKA, LEChENIE PDF
(Rus)
Vol 11, No 3S (2021): Supplement Articles REZUL'TATY LEChENIYa INVAGINATsII KIShEChNIKA U DETEY S PRIMENENIEM EKhOGRAFII PDF
(Rus)
Vol 11, No 3S (2021): Supplement Articles DVOYNAYa EKTOPIYa PODZhELUDOChNOY ZhELEZY V ZhELUDOK PDF
(Rus)
Vol 11, No 3S (2021): Supplement Articles OSLOZhNENIYa ENDOSKOPIChESKOGO METODA LEChENIYa URETEROTsELE U DETEY PDF
(Rus)
Vol 11, No 3S (2021): Supplement Articles DRENIROVANIE BRYuShNOY POLOSTI U DETEY S APPENDIKULYaRNYM PERITONITOM PDF
(Rus)
Vol 11, No 3S (2021): Supplement Articles KONSERVATIVNOE LEChENIE DETEY S KhILOTORAKSOM PDF
(Rus)
Vol 11, No 3S (2021): Supplement Articles PREDUPREZhDENIE OSLOZhNENIY PRI PRIMENENII MALOINVAZIVNYKh ENDOSKOPIChESKIKh METODIK PDF
(Rus)
Vol 11, No 3S (2021): Supplement Articles K VOPROSU KhIMIChESKIKh OZhOGOV PIShchEVODA U DETEY PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies