Vol 11, No 3S (2021): Supplement

TEKhNOLOGII LAZERINDUTsIROVANNOGO KIPENIYa V DETSKOY KhIRURGII

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):5
pages 5 views

ARTROSKOPIChESKAYa REKONSTRUKTsIYa PEREDNEY KRESTOOBRAZNOY SVYaZKI U DETEY. SOVREMENNYE TRENDY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):6
pages 6 views

SPONTANNYY PNEVMOTORAKS V PRAKTIKE DETSKOGO KhIRURGA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):7
pages 7 views

SKOL'ZYaShchAYa TRAKhEOPLASTIKA PRI POLNYKh KhRYaShchEVYKh KOL'TsAKh TRAKhEI U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):8
pages 8 views

KhIRURGIChESKOE LEChENIE VNEPEChENOChNOY PORTAL'NOY GIPERTENZII U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):9
pages 9 views
pages 10 views

KhIRURGIChESKOE LEChENIE KhRONIChESKOY DUODENAL'NOY NEPROKhODIMOSTI U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):11
pages 11 views
pages 12 views

ORGANIZATsIONNYY I KLINIChESKIY POTENTsIAL REGISTRA PATsIENTOV S SINDROMOM KOROTKOY KIShKI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):13
pages 13 views

INTRAOPERATsIONNOE UZI GEPATODUODENAL'NOY ZONY PRI LAPAROSKOPIChESKOY KhOLETsISTEKTOMII U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):14
pages 14 views

ANOMALII RAZVITIYa ZhELChNOGO PUZYRYa KAK PRIChINA KAL'KULEZNOGO KhOLETsISTITA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):15
pages 15 views

OPYT KhIRURGIChESKIKh VMEShATEL'STV U DETEY S SOLIDNOY PSEVDOPAPILLYaRNOY OPUKhOL'Yu PODZhELUDOChNOY ZhELEZY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):16
pages 16 views

OPERATIVNOE LEChENIE VROSShEGO NOGTYa U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):17
pages 17 views

OMENTIT - KAK OSLOZhNENIE OSTROGO APPENDITsITA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):18
pages 18 views

LEChEBNAYa TAKTIKA PRI LIMFATIChESKOM FILYaRIIDOZE

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):19
pages 19 views

OTDALENNYE REZUL'TATY LEChENIYa KIST KhOLEDOKhA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):20
pages 20 views

OSOBENNOSTI LEChENIYa TRAVMATIChESKIKh RAZRYVOV PODZhELUDOChNOY ZhELEZY U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):21
pages 21 views

ANALIZ REZUL'TATOV OPERATIVNOGO LEChENIYa PATsIENTOV S OSTRYM APPENDITsITOM

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):22
pages 22 views
pages 23 views

GIDBRIDNYY PODKhOD K OPERATIVNOMU LEChENIYu OVARIAL'NYKh KIST U DETEY RANNEGO VOZRASTA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):24
pages 24 views

OKAZANIE KhIRURGIChESKOY POMOShchI DETYaM V USLOVIYaKh PANDEMII NOVOY KORONAVIRUSNOY INFEKTsII

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):25
pages 25 views

OSOBENNOSTI KhIRURGIChESKOY TAKTIKI U NOVOROZhDENNYKh SO SPINNOMOZGOVYMI GRYZhAMI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):26
pages 26 views

ORGANIZATsIYa KhIRURGIChESKOY POMOShchI DETYaMV KRASNODARSKOM KRAE. SOSTOYaNIE, PROBLEMY, PUTI REShENIYa

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):27
pages 27 views

KOZhNAYa PLASTIKA PO KRASOVITOVUV LEChENII TRAVMATIChESKIKh DEFEKTOV KOZhI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):28
pages 28 views

LAPAROSKOPIChESKIE VMEShATEL'STVA U DETEY S ZABRYuShINNYMI LIMFATIChESKIMI MAL'FORMATsIYaMI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):29
pages 29 views

SPONTANNYY PNEVMOTORAKS U NOVOROZhDENNYKh V TVERSKOY OBLASTI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):30
pages 30 views

SIMUL'TANNYE OPERATsII V DETSKOM KhIRURGIChESKOM OTDELENII OBShchEGO PROFILYa

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):31
pages 31 views

VYBOR METODA KORREKTsII GIPERTROFIChESKIKh I KELOIDNYKh RUBTsOV V DETSKOM I PODROSTKOVOM VOZRASTE

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):32
pages 32 views

PRIChINY RETsIDIVA GIDRONEFROZA I TEKhNIChESKIE OSOBENNOSTI LAPAROSKOPIChESKOY PIELOPLASTIKI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):33
pages 33 views

GERMINOGENNO-KLETOChNYE OPUKhOLI BRYuShNOY POLOSTI I ZABRYuShINNOGO PROSTRANSTVA U NOVOROZhDENNYKh

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):34
pages 34 views
pages 35 views

TRUDNOSTI V DIAGNOSTIKE I LEChENII DEVOChKI S SINDROMOM KURRARINO

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):36
pages 36 views

NASh OPYT LEChENIYa ChREZ- I NADMYShchELKOVYKh PERELOMOV PLEChEVOY KOSTI U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):37
pages 37 views

TRAVMATIChESKIY RAZRYV DIAFRAGMY U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):38
pages 38 views

UL'TRAZVUKOVAYa DIAGNOSTIKA PRI OSTRYKh ZABOLEVANIYaKh ORGANOV MOShONKI U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):39
pages 39 views

POROKI RAZVITIYa DIAFRAGMY - POZDNYaYa DIAGNOSTIKA I REZUL'TATY LEChENIYa

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):40
pages 40 views

PREVENTIVNYE KIShEChNYE STOMY U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):41
pages 41 views

PRIMENENIE LAPAROSKOPII V LEChENII KhIRURGIChESKIKh OSLOZhNENIY PERITONEAL'NOGO DIALIZA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):42
pages 42 views

URINOMA NOVOROZhDENNYKh. OPYT LEChENIYa

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):43
pages 43 views

TAKTIKA LEChENIYa DETEY S POSLEDSTVIYaMI POVREZhDENIY TAZOBEDRENNOGO SUSTAVA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):44
pages 44 views

KhIRURGIChESKOE LEChENIE BOL'ShIKh EKhINOKOKKOVYKh KIST LEGKIKh U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):45
pages 45 views

KLINIChESKOE NABLYuDENIE I LEChENIE PENTADY KANTRELLA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):46
pages 46 views

KhIRURGIChESKAYa TAKTIKA LEChENIYa DETEY SO SPONTANNYM PNEVMOTORAKSOM

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):47
pages 47 views

VIBROBUZhIROVANIE V REABILITATsII DETEY S ANOREKTAL'NYMI AGENEZIYaMI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):48
pages 48 views

KhRONIChESKAYa DUODENAL'NAYa NEPROKhODIMOST' U DETEY STARShEGO VOZRASTA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):49
pages 49 views

KLINIChESKIY SLUChAY USPEShNOGO LAPAROSKOPIChESKOGO UShIVANIYa VNUTRIBRYuShNOGO RAZRYVA MOChEVOGO PUZYRYa

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):50
pages 50 views

OSLOZhNENIYa LAPAROSKOPIChESKOY KORREKTsII GIDRONEFROZA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):51
pages 51 views
pages 52 views

ENDOSONOGRAFIYa PANKREATOBILIARNOY ZONY U DETEY. PERVYY OPYT

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):53
pages 53 views

OPYT LEChENIYa I NOVYE PODKhODY V TERAPII LIMFATIChESKIKh MAL'FORMATsIY U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):54
pages 54 views

REDKIY SLUChAY USPEShNOGO MNOGOETAPNOGO LEChENIYa REBENKA 1,5 LET S TYaZhELYM PORAZhENIEM SREDOSTENIYa PROGLOChENNOY BATAREYKOY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):55
pages 55 views

OPERATIVNOE LEChENIE DETEY S PERIPROTEZNYMI PERELOMAMI DLINNYKh TRUBChATYKh KOSTEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):56
pages 56 views

OPYT LEChENIYa GRYZhI TREYTTsA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):57
pages 57 views

REKONSTRUKTsIYa MYaGKOTKANNYKh STABILIZATOROV KOLENNOGO SUSTAVA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):58
pages 58 views

REZUL'TATY LEChENIYa INVAGINATsII KIShEChNIKA U DETEY S PRIMENENIEM EKhOGRAFII

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):59
pages 59 views

DVOYNAYa EKTOPIYa PODZhELUDOChNOY ZhELEZY V ZhELUDOK

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):60
pages 60 views

OPYT LEChENIYa DETEY S ZhELChNOKAMENNOY BOLEZN'Yu

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):61
pages 61 views

VAKUUM-TERAPIYa V NEOTLOZhNOY ABDOMINAL'NOY KhIRURGII U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):62
pages 62 views

OPYT LEChENIYa DETEY S ISPOL'ZOVANIEM PNEVMOVEZIKOSKOPIChESKOGO DOSTUPA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):63
pages 63 views

MIKROBIOTA NOVOROZhDENNYKh S OSLOZhNENNYM TEChENIEM NEKROTIZIRUYuShchEGO ENTEROKOLITA I EE VLIYaNIE NA ISKhOD ZABOLEVANIYa

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):64
pages 64 views

OSLOZhNENIYa ENDOSKOPIChESKOGO METODA LEChENIYa URETEROTsELE U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):65
pages 65 views

VYBOR LEChEBNOY TAKTIKI U DETEY S TRAVMOY PODZhELUDOChNOY ZhELEZY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):66
pages 66 views

LAPAROSKOPIChESKIE VMEShATEL'STVA U NOVOROZhDENNYKh S KISTOZNYMI OBRAZOVANIYaMI BRYuShNOY POLOSTI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):67
pages 67 views

ENDOSKOPIChESKAYa KORREKTsIYa PUZYRNO-MOChETOChNIKOVOGO REFLYuKSA U DETEY I PROFILAKTIKA VOZMOZhNYKh OSLOZhNENIY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):68
pages 68 views

LAPAROSKOPIChESKOE LEChENIE INTRAABDOMINAL'NYKh FORM BRONKhOLEGOChNOY SEKVESTRATsII U MLADENTsEV

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):69
pages 69 views

LAPAROSKOPIChESKAYa FUNDOPLIKATsIYa NISSENA U NEDONOShENNYKh DETEY, NAKhODYaShchIKhSYa V USLOVIYaKh PALATY INTENSIVNOY TERAPII

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):70
pages 70 views

LAPAROSKOPIChESKI ASSISTIROVANNOE ZAKRYTIE ENTEROSTOM U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):71
pages 71 views

OPREDELENIE POKAZANIY K MONOPORTOVOY KhOLETsISTEKTOMII U DETEY S ZhELChNOKAMENNOY BOLEZN'Yu

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):72
pages 72 views

TRANSANAL'NAYa REZEKTsIYa MEGAREKTUM U PATsIENTOV POSLE KORREKTsII ANOREKTAL'NOY ATREZII I ANAL'NOY AKhALAZII

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):73
pages 73 views
pages 74 views

PERESEChENIE VNEPOZVONOChNOY ChASTI RIGIDNOY TERMINAL'NOY NITI PRI LEChENII ZAPOROV I KALOMAZANIYa U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):75
pages 75 views

DIAGNOSTIKA I KhIRURGIChESKOE LEChENIE STENOZOV GORTANI U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):76
pages 76 views

PERSONIFITsIROVANNYY VYBOR DOSTUPA I OB\"EMA OPERATIVNYKh VMEShATEL'STV U DETEY S KIShEChNOY NEPROKhODIMOST'Yu

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):77
pages 77 views
pages 78 views

OTsENKA PARAMETROV TsENTRAL'NOY GEMODINAMIKI U DETEY ShKOL'NOGO VOZRASTA S APPENDIKULYaRNYM PERITONITOM

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):79
pages 79 views

LAPAROSKOPIChESKAYa GERNIORAFIYa PRI BEDRENNOY GRYZhE U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):80
pages 80 views

DIAGNOSTIKA OSTROY SPAEChNOY KIShEChNOY NEPROKhODIMOSTI U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):81
pages 81 views

PRAKTIChESKIY OPYT LEChENIYa POROKOV RAZVITIYa KISTEY I STOP U DETEY V USLOVIYaKh ChASTNOY KLINIKI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):82
pages 82 views

REKONSTRUKTIVNAYa KhIRURGIYa PRI POVREZhDENIYaKh KONEChNOSTEY U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):83
pages 83 views

REZUL'TATY LEChENIYa 500 PATsIENTOV GRUDNOGO VOZRASTA S GIDRONEFROZOM

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):84
pages 84 views

KLINIChESKIY SLUChAY: PEREROZhDENIE ADENOMY PEChENI V GEPATOBLASTOMU U REBENKA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):85
pages 85 views

ATREZIYa PIShchEVODA. OPYT TORAKOSKOPIChESKOGO LEChENIYa NOVOROZhDENNYKh

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):86
pages 86 views

KhIRURGIChESKOE LEChENIE DETEY S TRAVMATIChESKIM VYVIKhOM NADKOLENNIKA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):87
pages 87 views

UDVOENIYa ZhELUDOChNO-KIShEChNOGO TRAKTA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):88
pages 88 views

KhIMIChESKIE OZhOGI PIShchEVODA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):89
pages 89 views

SISTEMA LEChENIYa OZhOGOVYKh RAN V SOBSTVENNOY ZhIDKOY SREDE U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):90
pages 90 views

KhIRURGIChESKOE LEChENIE DETEY S POSLEDSTVIYaMI OZhOGOV KONEChNOSTEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):91
pages 91 views

ALGORITM DIAGNOSTIKI I LEChENIYa DETEY S REKTO-URETRAL'NYM SVIShchEM

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):92
pages 92 views

3D-TEKhNOLOGII V PARAZITARNYKh KISTAKh PEChENI U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):93
pages 93 views

NOVYE LAZERNYE APPARATY I VOZMOZhNOSTI IKh ISPOL'ZOVANI V DETSKOY KhIRURGII

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):94
pages 94 views

KhIRURGIChESKOE LEChENIE PEREDNIKh DIAFRAGMAL'NYKh GRYZh U DETEY. OPYT RAZLIChNYKh KLINIK

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):95
pages 95 views

KLINIChESKOE PROYaVLENIE ZhESTKOY KOMPRESSII ORGANOV MOShONKI PRI UShchEMLENNOY PAKhOVOY (YaIChKOVOY) GRYZhE

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):96
pages 96 views

OTDALENNYE REZUL'TATY LEChENIYa DETEY S BOLEZN'Yu PERTESA S ISPOL'ZOVANIEM LAZERNOY OSTEOPERFORATsII

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):97
pages 97 views

BULLEZNAYa BOLEZN' LEGKIKh U DETEY, ETAPNOE LEChENIE

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):98
pages 98 views

POVTORNYE TRANSANAL'NYE OPERATsII PRI BOLEZNI GIRShPRUNGA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):99
pages 99 views

OPYT KOMBINIROVANNOGO ND:YAG/ER:YAG-LAZERNOGO VOZDEYSTVIYa NA YaZVENNUYu POVERKhNOST' OSLOZhNENNOY GEMANGIOMY U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):100
pages 100 views

OB OKAZANII PERVOY MEDITsINSKOY POMOShchI DETYaM S OZhOGAMI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):101
pages 101 views

GINEKOLOGIChESKIE PRIChINY OSTROY ABDOMINAL'NOY BOLI U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):102
pages 102 views

KhIRURGIChESKIE I NEKhIRURGIChESKIE PRIChINY KhRONIChESKIKh TAZOVYKh BOLEY U DEVOChEK

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):103
pages 103 views

TRAVMY NARUZhNYKh POLOVYKh ORGANOV U DEVOChEK

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):104
pages 104 views

OSOBENNOSTI DIAGNOSTIKI I KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa EPITELIAL'NOGO KOPChIKOVOGO KhODA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):105
pages 105 views

EKSTRATORAKAL'NAYa SEKVESTRATsIYa LEGKOGO - REDKIY POROK RAZVITIYa

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):106
pages 106 views

PROGRAMMA «UPRAVLENIE KIShEChNIKOM» V REABILITATsII PATsIENTOV S ANOREKTAL'NOY PATOLOGIEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):107
pages 107 views

POVREZhDENIYa RAZGIBATEL'NOGO APPARATA KOLENNOGO SUSTAVA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):108
pages 108 views

STANOVLENIE KhIRURGIChESKOY POMOShchI NOVOROZhDENNYM V REGIONAL'NOY UNIVERSITETSKOY KLINIKE ZA 2008-2020 GG

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):109
pages 109 views

ISPOL'ZOVANIE PERVIChNOGO ANASTOMOZA OTKRYTOGO TIPA V LEChENII KhIRURGIChESKOGO NEKROTIZIRUYuShchEGO ENTEROKOLITA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):110
pages 110 views

TRAVMATIChESKIE TRAKhEOPIShchEVODNYE SOUST'Ya U DETEY S INORODNYMI TELAMI PIShchEVODA I TRAKhEI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):111
pages 111 views

REZUL'TATY LEChENIYa KAL'KULEZNOGO KhOLETsISTITA I EGO OSLOZhNENIY U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):112
pages 112 views

TRAVMA MOChETOChNIKA PRI APPENDEKTOMII. OPISANIE NABLYuDENIYa

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):113
pages 113 views

OPYT ENDOSKOPIChESKOGO OBSLEDOVANIYa DETEY S KhIMIChESKIMI OZhOGAMI PIShchEVODA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):114
pages 114 views

DRENIROVANIE BRYuShNOY POLOSTI U DETEY S APPENDIKULYaRNYM PERITONITOM

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):115
pages 115 views

KONSERVATIVNOE LEChENIE DETEY S KhILOTORAKSOM

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):116
pages 116 views

PREDUPREZhDENIE OSLOZhNENIY PRI PRIMENENII MALOINVAZIVNYKh ENDOSKOPIChESKIKh METODIK

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):117
pages 117 views

TORAKOSKOPIYa V KORREKTsII DIAFRAGMAL'NYKh GRYZh U NOVOROZhDENNYKh: NASh OPYT

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):118
pages 118 views

LAPAROSKOPIChESKIE OPERATsII PRI NEYROGENNYKh OPUKhOLYaKh U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):119
pages 119 views

OPASNOSTI I OSLOZhNENIYa ENDOSKOPIChESKOY KORREKTsII MEGAURETERA - VAZhNOST' VNEDRENIYa KLINIChESKIKh REKOMENDATsIY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):120
pages 120 views

VOZMOZhNOSTI I ZNAChENIE NEOAD\"YuVANTNOGO STENTIROVANIYa MOChETOChNIKOV U DETEY RANNEGO VOZRASTA S URETEROGIDRONEFROZOM

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):121
pages 121 views

INTRAOPERATsIONNYE IZMENENIYa KROVOTOKA GONADY PRI VROZhDENNOM KRIPTORKhIZME U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):122
pages 122 views

TORAKOSKOPIYa V LEChENII SEKVESTRATsII LEGKIKh U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):123
pages 123 views

LEChENIE LIMFOREI U NOVOROZhDENNYKh

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):124
pages 124 views

KLINIChESKOE NABLYuDENIE POVTORNOGO RETsIDIVA VROZhDENNOY DIAFRAGMAL'NOY GRYZhI ShchELI BOKhDALEKA U REBENKA 2 LET

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):125
pages 125 views

LEGOChNAYa SEKVESTRATsIYa U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):126
pages 126 views

O VOZMOZhNOY PRIChINE ZhELChNOKAMENNOY BOLEZNI U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):127
pages 127 views

ZAVOROT STENOZIROVANNOGO UChASTKA KIShKI POSLE PERENESENNOGO NEKROTIChESKOGO ENTEROKOLITA (KLINIChESKOE NABLYuDENIE)

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):128
pages 128 views
pages 129 views
pages 130 views

METODIKI OTsENKI REZUL'TATOV LEChENIYa RASSEKAYuShchEGO OSTEOKhONDRITA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):131
pages 131 views

NEOBKhODIMOST' KOMPLEKSNOY OSNAShchENNOSTI V OBESPEChENII EFFEKTIVNOGO LEChENIYa DETEY S MOChEKAMENNOY BOLEZN'Yu

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):132
pages 132 views

20-LETNIY OPYT RABOTY ANDROLOGIChESKOGO STATsIONARA ODNOGO DNYa V DETSKOY POLIKLINIKE

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):133
pages 133 views

OSLOZhNENIYa ENDOSKOPIChESKOY KORREKTsII PUZYRNO- MOChETOChNIKOVOGO REFLYuKSA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):134
pages 134 views

VEROYaTNOST' RAZVITIYa SPAEChNOY KIShEChNOY NEPROKhODIMOSTI POSLE RAZLIChNYKh OPERATsIY NA ORGANAKh BRYuShNOY POLOSTI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):135
pages 135 views

VSTREChAEMOST' SPAEChNOY KIShEChNOY NEPROKhODIMOSTI POSLE OPERATsIY PO POVODU APPENDITsITA I APPENDIKULYaRNOGO PERITONITA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):136
pages 136 views

PERVYY ROSSIYSKIY OPYT PRIMENENIYa ROBOT-ASSISTIROVANNOY SISTEMY DA VINCI U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):137
pages 137 views

LAPAROSKOPIYa V DIAGNOSTIKE I LEChENII DETEY S PEREKRUTOM BLUZhDAYuShchEY SELEZENKI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):138
pages 138 views

TAKTIKA LEChENIYa PRI TAK NAZYVAEMYKh RAZMOZZhENNYKh POChKAKh U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):139
pages 139 views

NABLYuDENIYa DETEY S PRIOBRETENNYMI VNUTRENNIMI MEZhKIShEChNYMI SVIShchAMI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):140
pages 140 views

ISSLEDOVANIE LAKTATA KAK MARKERA IShEMII KIShEChNIKA PRI OSTROY SPAEChNOY STRANGULYaTsIONNOY KIShEChNOY NEPROKhODIMOSTI U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):141
pages 141 views

K VOPROSU KhIMIChESKIKh OZhOGOV PIShchEVODA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):142
pages 142 views

VOSPALITEL'NAYa MIOFIBROBLASTIChESKAYa OPUKhOL' U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):143
pages 143 views

OPYT REKONSTRUKTIVNYKh OPERATsIY NA TRAKhEE U DETEY S ISPOL'ZOVANIEM EKSTRAKORPORAL'NOY MEMBRANNOY OKSIGENATsII

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):144
pages 144 views

MINIMAL'NO INVAZIVNOE LEChENIE PILONIDAL'NYKh KIST: SPOSOB GIPS

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):145
pages 145 views

GEMODINAMIChESKIE IZMENENIYa V GONADAKh POSLE PAKhOVOGO GRYZhESEChENIYa U MAL'ChIKOV

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):146
pages 146 views

SOVREMENNYY VZGLYaD NA BOLEZN' LEGGA - KAL'VE - PERTESA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):147
pages 147 views

VEDENIE DETEY S OSLOZhNENIYaMI ELEKTROKhIMIChESKIKh OZhOGOV PIShchEVODA BATAREYKAMI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):148
pages 148 views

SPOSOB KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa DISTAL'NYKh FORM GIPOSPADII

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):149
pages 149 views

OTDALENNYE REZUL'TATY ENDOSKOPIChESKOGO LEChENIYa PERVIChNOGO OBSTRUKTIVNOGO MEGAURETERA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):150
pages 150 views

RANNYaYa DIAGNOSTIKA I DIFFERENTsIROVANNOE LEChENIE DESTRUKTIVNYKh PNEVMONIY U DETEY RAZLIChNOGO VOZRASTA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):151
pages 151 views

OPYT LEChENIYa DETEY S VOSPALITEL'NYMI MIOFIBROBLASTIChESKIMI OPUKhOLYaMI TORAKAL'NOY LOKALIZATsII

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):152
pages 152 views

VROZhDENNYE RETsIDIVNYE I PRIOBRETENNYE GRYZhI DIAFRAGMY U DETEY. PRIChINY I KhIRURGIChESKAYa TAKTIKA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):153
pages 153 views

TESTIKULYaRNYE GEMODINAMIChESKIE IZMENENIYa POSLE MANUAL'NOY DETORSII U PODROSTKOV S PEREKRUTOM YaIChKA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):154
pages 154 views

KLINIChESKIY SLUChAY ZAVOROTA S NEKROZOM SOSUDISTOY MAL'FORMATsII BRYuShNOY POLOSTI, IMITIRUYuShchEY KLINIKU OSTROGO APPENDITsITA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):155
pages 155 views

MEGAREKTUM U DETEY, OPERIROVANNYKh PO POVODU ANOREKTAL'NYKh POROKOV RAZVITIYa

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):156
pages 156 views

OPYT POVTORNYKh I ETAPNYKh OPERATsIY PRI ANOREKTAL'NYKh ANOMALIYaKh U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):157
pages 157 views

EFFEKTIVNOST' LAZERNOY URETEROLITOTRIPSII U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):158
pages 158 views

OPERATIVNOE LEChENIE DIAFRAGMAL'NOY GRYZhI U DETEY STARShEGO VOZRASTA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):159
pages 159 views

DIAGNOSTIChESKIY ALGORITM I LEChEBNAYa TAKTIKA PRI ZhELChNOKAMENNOY BOLEZNI I POLIPAKh ZhELChNOGO PUZYRYa U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):160
pages 160 views

KLINIChESKIY SLUChAY UShchEMLENIYa PRIDATKA YaIChKA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):161
pages 161 views

MUL'TISISTEMNYY COVID-ASSOTsIIROVANNYY VOSPALITEL'NYY SINDROM U DETEY V PRAKTIKE DETSKOGO KhIRURGA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):162
pages 162 views

INORODNOE TELO LEGKOGO

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):163
pages 163 views

ORGANIZATsIYa PERINATAL'NOY POMOShchI V SVERDLOVSKOY OBLASTI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):164
pages 164 views
pages 165 views

KLASSIKA I INNOVATsII V DETSKOY TRAVMATOLOGII. KONSERVATIVNYY VZGLYaD

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):166
pages 166 views

URETEROSKOPIChESKAYa KONTAKTNAYa LITOTRIPSIYa S ISPOL'ZOVANIEM GOL'MIEVOGO LAZERA PRI KAMNYaKh MOChETOChNIKA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):167
pages 167 views

SLUChAY USPEShNOY OSTANOVKI KROVOTEChENIYa METODOM KATETERNOY EMBOLIZATsII SOSUDA PRI RODOVOY TRAVME PEChENI U NOVOROZhDENNOGO

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):168
pages 168 views

KLINIKO-RENTGENOLOGIChESKOE I MORFOLOGIChESKOE OBOSNOVANIE REZEKTsII TOLSTOY KIShKI U DETEY S KIShEChNYMI DISGANGLIONOZAMI

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):169
pages 169 views

SRAVNITEL'NYY ANALIZ REZUL'TATOV LEChENIYa PATsIENTOV S ATREZIEY ANUSA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):170
pages 170 views

PERSPEKTIVY PRIMENENIYa LAZERNYKh TEKhNOLOGIY V DETSKOY KhIRURGII

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):171
pages 171 views

DIAGNOSTIKA I KhIRURGIChESKOE LEChENIE UDVOENIY ZhELUDOChNO-KIShEChNOGO TRAKTA

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):172
pages 172 views

LAPAROSKOPIChESKOE LEChENIE ZAVOROTA SLEPOY KIShKI U REBENKA 6 LET. REDKOE KLINIChESKOE NABLYuDENIE

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):173
pages 173 views

UDVOENIYa ZhELUDOChNO-KIShEChNOGO TRAKTA: OPYT KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):174
pages 174 views

VYBOR TAKTIKI LEChENIYa KhRONIChESKOGO OSTEOMIELITA U DETEY

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):175
pages 175 views

RASPRAVLENIE PROSTOY I SLOZhNOY INVAGINATsII U DETEY STARShE GODA METODOM GIDROEKhOKOLONOGRAFII

Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care. 2021;11(3S):176
pages 176 views

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies