STATsIONAROZAMEShchAYuShchIE TEKhNOLOGII V KhIRURGII DETSKOGO VOZRASTA - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Korochkin M.V., Poddubnyy G.S., Murchina A.N., Kornyushko A.Y., Gridina L.Y., Zhukova O.N., Manzhos P.I., Imanalieva A.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies