OPYT LEChENIYa DETEY S OBShIRNYMI LIMFATIChESKIMI I LIMFOVENOZNYMI MAL'FORMATsIYaMI GOLOVY, ShEI, SREDOSTENIYa - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Komelyagin D.Y., Petukhov A.V., Yamatina S.V., Khaspekov D.V., Dubin S.A., Vladimirov F.I., Blagikh O.E., Blagikh K.A., Gromova T.N., Ivanov A.V., Striga E.V., Strogonov I.A., Topol'nitskiy O.Z., Vafina K.Y., Pasechnikov A.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies