MALOINVAZIVNAYa KhIRURGIYa V LEChENII VORONKOOBRAZNOY DEFORMATsII GRUDNOY KLETKI U DETEY - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Dzhenalaev D.B., Nagymanov B.A., Orlovskiy V.N., Turekhanov A.T., Zhakilin A.B., Tegisbaev M.O., Dosov Z.G.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies