METODIKI OTsENKI REZUL'TATOV LEChENIYa RASSEKAYuShchEGO OSTEOKhONDRITA U DETEY - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Semenov A.V., Trusova N.G., Koroteev V.V., Isaev I.N., Lozovaya Y.I., Tarasov N.I., Krest'yashin V.M., Vybornov D.Y.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies