ISSLEDOVANIE SOSTOYaNIYa KOAGULYaTsIONNOGO ZVENA GEMOSTAZA U DETEY S APPENDIKULYaRNYM PERITONITOM S POMOShch'Yu SKRININGOVYKh I LOKAL'NYKh TESTOV - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Semakin A.S., Ignat'ev S.V., Razin M.P.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies