ALGORITM DIAGNOSTIKI I LEChENIYa DETEY S REKTO-URETRAL'NYM SVIShchEM - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Migacheva L.V., Koshurnikov O.Y., Lukashina N.A., Ognev S.I., Potapenko V.Y.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies